Nyhed: Høringssvar om vejledning til BNBO er afleveret

Sammen med DANVA har vi nu afleveret vores input til den vejledning, der skal give kommunerne et godt redskab, når de skal etablere den ønskede grundvandsbeskyttelse i BNBO’erne.

En vigtig del af vejledningen er at skabe klare regler for erstatning og kompensation til lodsejere. Der forhandles i øvrigt fortsat mellem staten og KL om de såkaldte DUT-penge, Det Udvidede Totalbalanceprincip, som indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for udgiftsændringer, som følge af blandt andet nye lovgivning. Disse forhandlinger forventes at være færdige i løbet af maj, mens selve vejledningen forventes udsendt i løbet af juni.

 

”Vi er meget glade for aftalen om sprøjtefri BNBO’ere”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker og fortsætter:

 

”Men det er helt afgørende, at der er en fælles vilje til at få det hele til at falde på plads. Vi må ikke sidde i tre år og bare vente. Det tror jeg ikke, er en fordel for nogen. Så det handler om at komme i gang”, fastslår Susan Münster.

Publiceringsdato: 12/04 2019