Nyhed: Med ny rapport kan du sammenligne din vandforsyning med andre vandforsyninger

Bruger din vandforsyning mere energi end andre vandforsyninger? Og er jeres vandtab mindre end gennemsnittet? Det kan du få et indtryk af i en ny rapport fra Miljøstyrelsen, som viser nøgletal for vandrensning, vandspild og energiforbrug hos drikkevands- og spildevandsselskaber.

 

Vandsektorloven sætter ikke kun fokus på vandforsyningers økonomiske præstationer, men også på præstationer inden for sundhed, miljø, klima, energi og forsyningssikkerhed. Derfor skal vandsektorlovsselskaber indberette en række nøgletal, så de har mulighed for at forbedre sig ved at sammenligne egne nøgletal med nøgletallene på andre forsyninger. Hvis nabovandforsyningen for eksempel har et lavt energiforbrug, kan man tage kontakt til dem og måske lade sig inspirere til at indføre ny energibesparende teknologi.

 

Indberetningen bliver først obligatorisk fra 2018, men allerede i år har forsyningerne haft mulighed for at indberette frivilligt, og det har 89 vandværker valgt at gøre.

 

Årets benchmarking viser blandt andet, at 96 procent af drikkevandsselskabernes vandprøver lever op til sundhedskravene, og at det gennemsnitlige vandtab fra vandledninger er 7,3 procent.

 

Cirka halvdelen af vandselskaberne har valgt at deltage i den frivillige indberetning, og det store antal manglende indberetninger betyder, at rapportens tal må tages med forbehold. Næste år vil alle vandværker omfattet af vandsektorloven skulle indberette til performancebenchmarking, og mulighederne for at bruge tallene til for eksempel driftsforbedringer vil være bedre.

 

Det er Miljøstyrelsens hensigt at vandværkerne på sigt skal kunne sammenligne sig med andre vandværker online.

 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Publiceringsdato: 15/09 2017