Nyhed: Prøvetagningsprogram udvides med endnu et stof

1,2,4-triazol vil komme til at indgå i vandværkernes obligatoriske prøveprogram. Det vides ikke, hvornår vandværkerne skal begynde med at teste for stoffet, men Danske Vandværker opfordrer sine medlemmer til frivilligt at teste for stoffet allerede nu – ligesom vi gjorde, da desphenyl-chloridazon kom på alles læber.

Derfor udvides prøveprogrammet

Det er nye fund i grundvandet, som får Miljøstyrelsen til at ændre i den lovpligtige boringskontrol.

 

Miljøstyrelsen besluttede i januar 2017 at screene for nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandsovervågningen, fordi stoffet var fundet i Miljøstyrelsens Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) – i nogle tilfælde over den såkaldte kravværdi, som er det kvalitetskrav, der fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen. Kravværdien er politisk fastsat krav, fordi vi ikke ønsker pesticider i vores grundvand.

 

Nye stoffer i den obligatoriske overvågning

Stofferne desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon har siden den 27. oktober 2017 været en del af de obligatoriske analyser for pesticider hos vandværkerne.

 

Stoffet 1,2,4-triazol vil Miljøstyrelsen nu også inddrage blandt de pesticider, som vandværkernes obligatorisk skal teste for.

 

Miljøstyrelsen har i 2014 lagt væsentlige restriktioner på anvendelsen af de fire azol-svampemidler, der kan danne nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, derfor mener styrelsen ikke, at der er behov for yderligere tiltag.

 

Det er dog vigtigt at understrege, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har taget stilling til konkrete koncentrationsniveauer og heller ikke udtalt sig om den sundhedsmæssige betydning af stoffet, men man ved, at de aktivstoffer, som danner 1,2,4 triazol har vist effekter på fostre og forplantningsevnen.

 

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Danske Vandværker sine medlemmer allerede nu at indoperere det nye stof i prøvetagningen.

 

Spørgsmål?

Kontakt politisk chef

 

Martin G. Andersen

 

Tlf. 51 36 76 03

 

Mail: mga@danskevv.dk

Publiceringsdato: 28/03 2018