Nyhed: Rigtige vandfolk passer da på hinanden

I Danmark er der regler for vores arbejdsmiljø, og alle virksomheder med ansatte - herunder frivillige på for eksempel et vandværk - er omfattede af reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Når man skal opgøre antallet af ansatte, skal alle, som ikke er arbejdsledere, tælles med.

 

Af arbejdsmiljøloven fremgår det, at er I mere end 10 personer på jeres arbejdsplads, så skal der dannes en arbejdsmiljøorganisation og mindst én arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder skal på kursus i at forebygge skader og sygefravær.

 

Virksomheder med 10 eller flere ansatte er altså underkastet lovkrav, men hvad nu, hvis man bare er en enkelt eller to, som arbejder på vandværket?

 

Det og meget mere kan du få svar på, når Danske Vandværker i samarbejde med Arbejdsmiljøcentret disker op med et kursus, som handler om arbejdsmiljø og sikkerhed. Kurset er skræddersyet til mennesker, som arbejder med drikkevand.

 

Reglerne ved ni og færre ansatte

Jasper Fournaise Eriksen fra Arbejdsmiljøcentret er underviser på kurset og fortæller:

 

”Er I ni ansatte eller færre på vandværket, er der stadig regler, I skal leve op til. I skal arbejde sammen om sikkerhed og sundhed på en systematisk måde, og i det daglige foregår det typisk ved løbende dialog. Men én gang om året skal I holde et møde, hvor I drøfter arbejdsmiljøet.

 

Arbejdsgiveren skal også sørge for, at de ansatte kan komme med forslag til arbejdsmiljøet, og at alle får de oplysninger, som har betydning for sikkerhed og sundhed på vandværket. Man skal jo kunne passe på sig selv og hinanden på vandværket”.

 

Ulykker skal undgås

Det koster samfundet mange penge, når der sker ulykker på arbejdspladserne. Og specielt forsynings-, bygge- og anlægsområderne tegner sig for store dele af udgifterne. Og for underviseren på kurset giver det derfor god mening at skræddersy et kursus til folk, som arbejder med drikkevand.

 

”Det er vigtigt at være både åben og kritisk omkring arbejdsmiljøet. På kurset vil jeg blandt andet lægge vægt på, hvordan vi undgår at blive slidt ned, og hvordan man kan håndtere de forskellige risici for eksempel ved arbejde i brønde. Nedslidning er et meget stort problem inden for forsyningsområdet, så det er enormt vigtigt at få vendt både hjælpemidler og arbejdsstillinger. Sidst, men absolut ikke mindst, vil jeg også komme ind på det psykiske arbejdsmiljø og konflikthåndtering. Det sidste er vigtigt i forholdet mellem kolleger og chef, men også relevant i forhold til utilfredse forbrugere”, afslutter Jasper Fournaise Eriksen fra Arbejdsmiljøcentret.

 

Artiklen blev bragt i medlemsmagasin Vandposten i juni 2017.

 

Publiceringsdato: 17/08 2017