Nyhed: Vandsektorlov – nyt om beregning af produktivitet

Forsyningssekretariatet har bedt os om at videreformidle følgende:

“Vi har opdaget en fejl i den måde vi har beregnet produktiviteten på, som bruges til at stille det generelle effektiviseringskrav til større vandselskabers anlægsomkostninger.

 

Vi har brugt samme statistik som sidste år, men med den nye bekendtgørelse blev det ændret, således at det er et andet produktivitetsmål der skal anvendes.

 

Tidligere brugte vi totalfaktorproduktiviteten, og nu skal vi bruge timeproduktivitetsudviklingen. Ændringen fører til, at procentsatsen for det generelle krav ændrer sig fra 0,49 pct. til 0,91 pct.”

 

Se en opdateret version af vores publikation, hvor beregningerne fremgår.

 

Forsyningssekretariatet sender mails ud til alle de større vandselskaber og giver en kort høringsfrist på ændringen til tirsdag eftermiddag. Da alle de økonomiske rammer skal offentliggøres senest 15. december, således at selskaberne kan nå at få godkendt taksterne, og da der er tale om en teknisk ændring, der følger direkte af bekendtgørelsen, kan vi desværre ikke give en længere frist.

Publiceringsdato: 09/12 2016