Nyhed: Vandværker skal kontrollere for nyt stof

Miljø- og Fødevareministeriet pålægger vandforsyningerne at kontrollere for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Som følge af fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i forbindelse med regionernes punktkildeundersøgelser pålægger Miljø- og Fødevareministeriet nu vandforsyningerne at kontrollere for stoffet, idet regionernes undersøgelse også har omfattet fund i indvindingsboringer til et vandværk.

 

Danske Vandværker bakker op om Miljø- og Fødevareministeriets påbud og opfordrer vandværkerne til at teste for stoffet snarest muligt, da vi har brug for mere viden om stoffets udbredelse.

 

Stoffet fundet i hver tredje prøve

Danske Regioner har i alt foretaget 639 prøver for stoffet på steder som lossepladser, maskinstationer og gartnerier, hvor giftstoffet kan være spildt. Stoffet blev fundet i mere end hver tredje prøve, og netop dette stof er særligt farligt, fortæller Hans Sanderson, der er seniorforsker indenfor risikovurdering og toxicology ved Aarhus Universitet.

 

”Man har en bekymring om, at stoffet er muligt kræftfremkaldende og kan påvirke menneskers arveanlæg. Ligegyldigt hvor små dosis kræftfremkaldende stoffer findes i, skal de undgås”, udtaler Hans Sanderson til DR.

Det nye stof med på screeningslisten

Chlorothalonil-amidsulfonsyre vil fremadrettet indgå på screeningslisten over de stoffer, som Miljøstyrelsen i 2019 vil screene for i en landsdækkende undersøgelse i grundvandsovervågningen.

 

Det nye stof er et nedbrydningsprodukt efter et svampemiddel, som har været godkendt i Danmark i perioden 1982 til 2000. Midlet har været brugt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Svampemidlet er forbudt i Danmark, men kan stadigvæk sive ned til grundvandet, derfor skal alle vandværker teste for stoffet fremover.

Publiceringsdato: 24/04 2019