Østre Landsret har afsagt dom i principiel sag om driftsbidrag

Opdateret:

Dommen er nu anket til Højesteret.

 

Danske Vandværker anbefaler derfor, at vandværkerne afventer Højesterets dom, hvis man i medfør af dommen fra landsretten havde ønsker om at foretage ændringer i takstbladet.

 

—-0——

 

Vandforsyninger må gerne opkræve et fast driftsbidrag for boligenheder, hvor der ikke er etableret en vandmåler ejet af vandforsyningen.

 

Østre Landsret har den 28. april 2020 afsagt dom i den principielle sag om vandværkers ret til at opkræve fast driftsbidrag pr. boligenhed, hvor der ikke er etableret en vandmåler ejet af vandforsyningen.

 

Sagen drejer sig om en ejendom, hvor der er alene opsat én fælles afregningsmåler, og ejeren af ejendommen har ikke truffet beslutning om opsætning af individuelle forbrugsmålere i de enkelte lejligheder/boligenheder.

 

Østre Landsret finder, at vandforsyningslovgivningens bestemmelser ikke er til hinder for en opkrævning med grundlag i antallet af lejligheder i ejendommen.

 

Østre Landsret udtaler endvidere, at vandværkets opkrævning og fastsættelsen af taksterne på denne måde ikke strider mod objektive og saglige kriterier, eller at betalingen af de faste bidrag for hver enkelt bolig skulle føre til en urimelig byrdefordeling, sammenlignet med de øvrige brugere hos vandværket, f.eks. parcelhusejere.

 

Glæder sig over resultatet
Danske Vandværker glæder sig over dommens resultat, og at det nu endeligt er blevet fastlagt, at vandværkernes opkrævning og fastsættelsen af taksterne på denne måde ikke strider mod objektive og saglige kriterier.

 

Vi gør vores medlemmer opmærksom på, at dommen kan ankes til Højesteret inden for 4 uger. Vandværkerne skal derfor afvente ankefristens udløb, hvis man ønsker at foretage ændringer i sit takstblad i medfør af dommen fra Østre Landsret.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver Mickey Kærsgaard Nielsen

 

Tlf.: 42 68 42 18

Mail: mni@danskevv.dk

Publiceringsdato: 19/05 2020