Overflødige brandhaner bør fjernes med det samme

Ubrugte brandhaner er en trussel mod kvaliteten af drikkevandet, fordi det bakteriefyldte vand i brandhanerne potentielt set kan løbe ind i ledningsnettet med vand. Nu opfordrer KL til, at kommunerne fjerner de overflødige brandhaner eller sikrer dem med kontraventiler.
Se hvordan vandet i en overflødig brandhane ser ud.

Når en brandhane ikke længere bliver brugt til brandslukning, står vandet stille i brandhanen. Det stillestående vand giver optimale betingelser for bakterier, og det bakteriefyldte vand er mørkt og helt uacceptabelt som drikkevand.

 

Brandhanerne bekymrer

Når der ikke er monteret en såkaldt kontraventil i de ubrugte brandhaner, er der risiko for, at vandet med bakterier suges ind i ledningen med drikkevand, hvis der for eksempel kommer undertryk i ledningsnettet på grund af ledningsbrud eller hvis der er et ekstra stort forbrug af vand.

 

Vandværksformand Thorkild Jensen fra Lunderskov Vandværk i Kolding Kommune undrer sig derfor over, at truslen fra de knap 30 ubrugte brandhaner på vandværkets ledningsnet ikke fjernes.

 

”Der er en risiko for, at vi på et tidspunkt får en forurening på grund af brandhanerne, og det har jeg det rigtig dårligt med”, siger Thorkild Jensen.

 

”Vi tager mange foranstaltninger på vandforsyningen for at sikre vores vandværker mod alverdens ting, og myndigheder bruger energi på at beskytte vandet mod pesticider. Det er også fair nok, men når der nu bliver gjort så meget for kvaliteten af drikkevandet, så virker det forkert, at brandhanerne bliver glemt i snakken om, hvordan vi passer på drikkevandet. For ligesom pesticider, så udgør brandhaner en potentiel risiko”, siger formanden.

 

Thorkild Jensen ser derfor gerne, at brandhanerne bliver fjernet eller sikret med en kontraventil. Men det er beredskabet og dermed kommunen, der ejer brandhanerne, og derfor er det en kommunal opgave at finde pengene til at løse problemet.

 

KL: Problem skal løses lokalt

I Kommunernes Landsforening, KL, kender de problemstillingen, men KL mener, at problemet skal løses lokalt i kommunerne.

 

”For det første er der det sundhedsmæssige i det, fordi vandselskaberne er bekymrede for tilbageløb af det stillestående vand. For det andet bruger kommuner og beredskab også ressourcer på at vedligeholde de overflødige brandhaner”, siger chefkonsulent i KL Nete Herskind.

 

”Vi har derfor opfordret kommunerne til at samarbejde med beredskabet og vandforsyningerne om at få et overblik over de overflødige brandhaner med henblik på at få dem fjernet over en årrække”, fortsætter hun.

 

Uacceptabelt

I Danske Vandværker glæder direktør Susan Münster sig over, at KL har opfordret kommunerne til at løse problemet.

 

”Det er et stort skridt i den rigtige retning, at KL nu går ud og opfordrer kommunerne til at håndtere problemet. Jeg ved, at mange vandværker – med god grund – ser de overflødige brandhaner som en risiko, og derfor har vi i samarbejde med DANVA holdt møder med KL for at sætte fokus på problemet”, siger direktør i Danske Vandværker Susan Münster.

 

KL anfører dog, at problemet med inaktive brandhaner ikke udgør en akut forureningsrisiko, men at det vil være rigtigt at få dem fjernet over en årrække. Og det undrer Susan Münster.

 

”De ubrugte brandhaner kan betragtes som åbne sår ind til det rene drikkevand, og vi kan ikke leve med, at der kan gå flere år inden problemet bliver løst. Ud fra et hensyn til forbrugernes sundhed er det fuldstændig uacceptabelt, at en velkendt trussel mod drikkevandet ikke bliver fjernet med det samme”, siger hun.

 

Formand i kommunalt udvalg sender spørgsmål videre

Tilbage hos Thorkild Jensen og Lunderskov Vandværk bliver problemet med brandhanerne kun løst, hvis kommunalpolitikerne i Kolding prioriterer det.

 

”Jeg har ikke hørt om problemstillingen med brandhaner, før du nævner det.”, siger formand for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville (V) i et telefoninterview, og fortsætter:

 

”Men jeg vil sende spørgsmålet videre til embedsværket, og derfor kommer det på dagsordenen på det kommende udvalgsmøde.”

 

I Danske Vandværker fortsætter vi med at have fokus på problemet.

 

Publiceringsdato: 28/08 2020