På Østmøn står vandværker sammen om drikkevandet

På Østmøn er fem vandværker gået sammen om at fremtidssikre drikkevandsforsyningen gennem et fælles ledningsnet. Fællesskabets styrke giver vandværkerne en mere robust vandforsyning og sikrer, at forbrugerne har rent vand i hanerne, også hvis det enkelte vandværk må lukke for en boring eller på grund af en forurening.

Det er vandværkerne på det østlige Møn, nærmere bestemt i Magleby, Sømarke, Borre, Hjertebjerg og Udby, der har indgået et samarbejde om etablering af et fælles selskab. Parterne har arbejdet på at stable et samarbejde på benene gennem nogle år, og i oktober 2020 blev samarbejdet endeligt formaliseret, da de fem vandværker stiftede det fælles selskab.

 

En fremtidssikker forsyning

For de fem vandværker var kerneopgaven at skabe en mere robust vandforsyning, der kunne garantere godt og lokalt drikkevand til Østmøn i fremtiden.

 

”Det overordnede formål er at udføre opgaver, som har fælles interesse, men primært at etablere en forsyningsledning, som forbinder de fem vandværker. På den måde kan vi assistere hinanden, hvis det enkelte vandværk har problemer med at levere drikkevand til forbrugerne. Det er en rigtig god ide at forebygge så meget som muligt, så man også i en nødsituation kan levere rent drikkevand til forbrugerne”, fortæller Tommy Larsen, formand på Magleby Vandværk.

 

Det kræver et lån i omegnen af fem-seks millioner kroner at etablere den fælles forsyning, og det kommer til at koste de cirka 1.250 forbrugere på Østmøn en ekstra afgift på omkring 300 kroner om året per husstand.

 

Tommy Larsen ser det som en lille pris at betale for at kunne beholde vandforsyningen på de forbrugerejede hænder. Forbrugerne er blevet præsenteret for samarbejdet til en generalforsamling, hvor opbakningen også var tydelig.

 

Samarbejdets kunst

Det kan være en svær størrelse at finde den rette formel, når vandværker indleder et samarbejde. Derfor var samarbejde også et stort fokuspunkt for vandværkerne på Østmøn.

 

”Vi var opmærksom på, at der sommetider kan være en masse følelser forbundet med at skulle arbejde sammen med andre vandværker. Nogle tænker måske, at de har styr på deres og ønsker derfor ikke, at andre skal blande sig i deres drift”, siger Tommy Larsen.

 

Han ser deres indledende møder som afgørende for, at de ikke selv stødte på den slags konflikter undervejs i processen. Det var med til at opbygge en god relation, der gjorde samarbejdet nemmere for alle parter.

 

På Østmøn har de hele tiden spillet med åbne kort og været inkluderende. Tommy Larsen mener, at den åbne kommunikation har været medvirkende til, at alle er blevet hørt i processen.

 

”Man skal selvfølgelig sørge for, at formalia er i orden, og at alle regler bliver overholdt. Men det er næsten lige så vigtigt, at man får talt sammen på et uformelt niveau i starten. Få samlet alle parter og begynd at drøfte ideerne med hinanden. Det er vigtigt at involvere alle, så det bliver et ligeværdigt samarbejde”, fortæller han.

 

Bygger bro mellem vandværkerne

Det nye selskab giver en sikker drikkevandsforsyning i mere end én forstand. Det fælles ledningsnet betyder også, at vandværkerne kan agere nødforsyning for hinanden, og det giver en blødere overgang til en potentiel sammenlægning.

 

”Med det nye selskab har vi også skabt fundamentet for, at vi på længere sigt kan skabe et fælles drevet vandværk for hele området. Vi har lavet et teknisk forarbejde, men lige så vigtigt, så har vi lavet et socialt forarbejde, der gør, at vi har fået noget erfaring med at arbejde sammen. Vores håb er, at det kan gøre processen nemmere, hvis en sammenlægning kommer på tale,” forklarer Tommy Larsen.

 

Alle fem vandværker fortsætter driften som normalt, men muligheden for en egentlig sammenlægning skinner klart igennem i de østmønske vandværkers samarbejde. Det nye selskabs bestyrelse har derfor også en repræsentant fra hvert vandværk, så alle har indflydelse, og samarbejdet lever videre.

 

Det praktiske

Vandværkerne på Østmøn samarbejder gennem et a.m.b.a. og hvert selskab har indbetalt et indskud, der er fastsat til 10.000 kr., for at blive registreret som andelshaver.

Publiceringsdato: 06/04 2021