Debat: Vandværkerne skal søge efter nyt stof i grundvandet

Netop i denne uge er en ny pesticid-sag begyndt at rulle. Der er fundet nedbrydningsstoffet Dimethylsulfamid, forkortet DMS, i en række boringer hos enkelte af de helt store kommunale vandværker.

Netop i denne uge er en ny pesticid-sag begyndt at rulle. Der er fundet nedbrydningsstoffet Dimethylsulfamid, forkortet DMS, i en række boringer hos enkelte af de helt store kommunale vandværker.

 

Dimethylsulfamid, DMS, er fundet en række steder i koncentrationer, der overstiger den danske grænseværdi. Miljøstyrelsen har denne gang handlet hurtigt og skrevet DMS ind på listen over parametre, der skal søges efter i vandværkernes obligatoriske prøvetagningsprogram jf. ny drikkevandsbekendtgørelse, der træder i kraft 1. juli i år. Det er særlig bekymrende, hvis nogle vandværker bruger ozonering i produktionen, da det kan omdanne vand med DMS til et kræftfremkaldende nedbrydningsstof Nitrosaminen. Der er meget få ozon-anlæg i Danmark, og Danske Vandværker ved ikke, om nogen af vores medlemmer benytter metoden.

 

Ingen sundhedsmæssig risiko
Miljøstyrelsen har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at sikre, at der er blevet foretaget en akut sundheds risikovurdering af det ”nye” pesticid. Styrelsen konkluderer, at de mængder, der hidtil er fundet ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. De pesticider som resulterer i nedbrydningsstoffet DMS er blevet forbudt i Danmark tilbage i 2007 og i EU i 2010.

 

Miljøstyrelsen skal søge efter flere stoffet
Danske Vandværker ønsker, at Miljøstyrelsen udvider den fælles grundvandsovervågning, GRUMO, så myndighederne søger efter langt flere nedbrydningsstoffer fra de mange sprøjtegifte, der er blevet brugt i Danmark. Hos Danske Vandværker venter vi allerede på, at det næste fund skal nå vores boringer. Vi efterlyser løsninger, der kan sikre kvaliteten af vores drikkevand:

Danske Vandværker og DANVA foreslår:

 

  • At regeringens økologiske vækstplan på 1 mia. kroner til omlægning til økologi så vidt muligt udlægges i BNBO-områder. Det svarer til 67.000 hektar til økologi, hvorved der bliver et automatisk stop for brug af pesticider over vandværkernes kildepladser.
  • At der afsættes 0,5 mia. kroner til sikring af særlig følsomme drikkevandsboringer ved indførelse af 10.000 hektar obligatoriske beskyttelsesområder (BNBO)
  • Tinglyst stop for brug af pesticider i BNBO med fuld erstatning af ejendomstab til landmanden

 

Her kan du læse Miljøstyrelsens toksikologiske vurdering af DMS

 

For yderligere information kontakt

Martin Gertz Andersen, Politisk chef, Danske Vandværker

Publiceringsdato: 08/06 2018