PFAS-forurening i søgelyset

PFAS-forurening: Regionerne og kommunerne har i længere tid arbejdet sammen om, at skabe et overblik over de steder, hvor der har været brandøvelsespladser. Arbejdet er gjort for at kortlægge hvor, og undersøge hvor truslen fra de potentielt største kilder til nedsivning af de giftige PFAS-stoffer til jord og grundvand.

Resultatet af det arbejde er nu blevet offentliggjort – der er i alt fundet 145 lokaliteter. Det kan ses af kortet  nedenfor eller via link til Danske Regioner.

 

 

Oversigt over brandøvelsespladser. Kilde: Danske Regioner.

 

Grænseværdi sænket

Miljøstyrelsen har efter anbefaling fra Det Europæiske Fødevareagentur besluttet at sænke grænseværdien for summen af PFAS-forbindelser til 2 nanogram per liter (tidligere 0,1 mikrogram/L)

 

De nye lave grænseværdier er givet på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, og vil blive implementeret i den kommende Drikkevandsbekendtgørelse.

 

Svært at måle for lave koncentrationer af PFAS

Analyselaboratorierne er i dag ikke rustet til at kunne måle værdier af PFAS med så lave koncentrationer, og der vil derfor gå noget tid før usikkerheden med analyserne er minimeret. Finder I PFAS i drikkevandet, vil kommunen i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed vurdere, om vandet er sundhedsskadeligt, og beslutte hvilke foranstaltninger, der skal sættes i værk.

 

Hvordan skal oprensning foregå?

Regionerne vil i den næste tid tage stilling til, om der kan gives påbud om undersøgelse og oprensning til forureneren, eller om regionerne selv skal overtage sagerne og prioritere indsatsen på lokaliteterne med fund af PFAS.

 

Vi forventer, at der over tid vil blive tilføjet flere lokaliteter til kortet i takt med at bl.a. Forsvaret indberetter lokaliteter, hvor man har kendskab til tidligere eller nuværende PFAS-forurenende aktiviteter.

 

Se PFAS-tidslinje

 

 

PFAS tidslinje. Kilde: Danske Regioner

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver Tue Kofod

 

Tlf. 56 13 03 38

 

Mail: tko@danskevv.dk

Publiceringsdato: 17/09 2021