Politisk fokus på blødgøring af drikkevandet

Den 16. juni 2020 vedtog flertallet af partierne i Folketinget den aftale, der hedder Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. I aftalen står, at der skal udarbejdes en vejledning i, hvordan blødgøring kan implementeres i eksisterende drikkevandsforsyninger.

Danske Vandværker vurderer ikke, at forslaget om blødgøring er problematisk for foreningens medlemmer, så længe den nye vejledning tager højde for de forskelle, der er på tværs af landet og fra vandværk til vandværk, når det gælder hårdheden af vandet, størrelsen på vandværket mv.

 

Men det må ikke ende med, at man fra myndighedernes side påbyder blødgøring for enhver pris. Vi mener, at det bør være op til de enkelte forsyninger selv at afgøre – blandt andet på baggrund af efterspørgslen fra forbrugerne – om det skal montere et blødgøringsanlæg. Argumentet om, at der på klimaområdet er større eller mindre besparelser at hente ved samlet set at blødgøre, er ikke understøttet af saglig og pålidelig dokumentation.

 

Der er i Klimaplanen ikke taget højde for, hvilke økonomiske konsekvenser, det kan have for danskerne, hvis man fra politisk side påbyder vandværkerne at blødgøre, ligesom det kan have forskellige miljø- og sundhedsmæssige ulemper, hvis den valgte metode for eksempel indebærer brug af kemikalier.

 

Hele aftalen kan findes her (side 14-15 omhandler vandområdet).

 

Publiceringsdato: 03/07 2020