Politisk udspil fra Danske Vandværker: Pesticidstrategien skal udvides med en strategi for biocider

Det er unikt for Danmark, at vi bruger urenset grundvand som drikkevand. For at sikre fortsat godt og sundt drikkevand til danskerne opfordrer Danske Vandværker den kommende miljøminister til hurtigst muligt at fremlægge en ny biocidstrategi som supplement til den nuværende pesticidstrategi.

Strategien bør udformes i dialog med brancheorganisationerne inden for vand- og byggesektoren og tage udgangspunkt i den eksisterende nationale og internationale forskning på området.

 

Baggrunden for udspillet er fund af nye stoffer i vores drikkevand, for eksempel desphenyl-chloridazon og chlorothalonil-amidsulfonsyre, der har ført til lukning af boringer. Et vandværk i Nordsjælland har endda været lukket midlertidigt.

 

”Det er sådan noget, som kan være med til at undergrave tilliden til det danske drikkevand. I de senere år har fokus været rettet mod pesticider fra landbruget, men i mindre omfang på kemikalier i form af biocider fra maling og træbeskyttelse, der udvaskes med regnvand, og på den måde ender i det danske grundvand”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Danske Vandværker mener, at der mangler viden på området, og derfor bør den nye miljøminister sætte sig i spidsen for en målrettet strategi og handlingsplan.

 

”Jeg synes, vores udspil ligger lunt i lyset af udmeldingen fra den kommende regering, som i deres politikpapir ”Retfærdig retning for Danmark” skriver, at der gennemføres en kortlægning af udfordringerne i forhold til Danmarks grundvand som udgangspunkt for en samlet indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringe brugen af sprøjtegifte”. Her passer vores opfordring som fod i hose”, fastslår Susan Münster.

 

Spørgsmål?

Kontakt:

 

Kommunikationsmedarbejder Stine Bærentzen

Tlf. 5613 0207.

Publiceringsdato: 27/06 2019