Politiske forhandlinger om beskyttelse af BNBO’erne er i fuld gang

Det er rigtig, rigtig godt, at politikerne på Christiansborg har taget hul på de forhandlinger, som gerne skal udmønte sig i bedre beskyttelse af vores drikkevand.

Onsdag 12. december udsendte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen en pressemeddelelse med overskriften: ”Nu skal det være slut med at sprøjte ved drikkevandsboringer”.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her

 

Ministeren siger i pressemeddelelsen blandt andet, at han er bekymret for drikkevandet, da der sidste år blev fundet pesticidrester i over 400 vandboringer, og han mener, at der er brug for at beskytte drikkevandet bedre. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mener også, at det er vigtigt, at de landmænd, der lever af at dyrke jorden, bliver behandler ordentligt.

 

Han har derfor indkaldt aftaleparterne bag pesticidstrategien til politiske forhandlinger, som fandt sted i går, torsdag 13. december sidst på dagen. Aftaleparterne bag pesticidstrategien består af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

 

Stor enighed alligevel mange knaster

Meldingen fra dele af oppositionen er, at de presser på for en løsning, da de er enige med miljø- og fødevareministeren i, at der skal være en større beskyttelse af drikkevandet. Meldingen er dog også, at regeringens udspil anses for at være alt for uambitiøs. Forhandlingerne endte uden en aftale, og det vides ikke, hvornår de genoptages.

 

Danske Vandværkers væsentligste synspunkter

Det er vigtigt, at der etableres en solidarisk løsning i de enkelte kommuner, hvor der indbetales til en fælles pulje – for eksempel  a la Sønderborg-modellen. Desuden har foreningen i hele forløbet op til forhandlingerne gjort opmærksom på, at der for nogle vandværker kunne blive problemer med finansieringen, hvis der ikke bliver etableret en solidarisk løsning i en kommune.

 

Spørgsmål?

Kontakt direktør Susan Münster

 

Tlf. 30 10  36 00

Publiceringsdato: 14/12 2018