Pressemeddelelse: Det lysner for beskyttelsen af de boringsnære områder

I går, torsdag 23. august, var der samråd i Miljø- og Fødevareudvalget. Emnet var de mange pesticider, som er fundet i vores grundvand i den seneste tid. Danske Vandværker arbejder for et fuld stop for brug af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder.

Nu ser det ud til, at det arbejde bærer frugt, da miljøminister Jakob Ellemann-Jensen under samrådet sagde, at han er åben for at indføre stramninger på pesticidområdet til gavn for drikkevandet.

 

Nye drøftelser til efteråret

På samrådet gav Jakob Ellemann-Jensen udtryk for, at også han er bekymret over de mange fund af pesticider. Han ville dog ikke give tilsagn om stramninger på samrådet og afventer et bedre overblik i løbet af efteråret, hvor han vil indkalde til nye drøftelser om screening af stoffer i grundvandet. Samtidig vil politikerne også skulle diskutere, hvordan vi bedst beskytter vores vandressourcer i undergrunden.

 

Ikke mere rensning

Generelt er der bred politisk enighed om, at vi ikke skal rense vores drikkevand mere end i dag. Tværtimod skal vi sikre tiltag, der kan bevare den danske model med drikkevand fra hanen baseret på grundvand. Danske Vandværker mener, at videregående vandbehandling er et våben, som udelukkende skal benyttes i ganske særlige situationer og kun i en periode. Med andre ord er det en nødløsning.

 

Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, siger:

”Vi prioriterer naturligvis grundvandsovervågning meget højt. Vi synes, at vi bør øge overvågningen og indføre stop for brug af pesticider i de boringsnære områder. Videregående vandbehandling betragter vi som en nødbremse, vandværket kan trække efter aftale med de kommunale myndigheder, og som kun bør bruges i yderste nødstilfælde”.

 

Spørgsmål?

Kontakt pressemedarbejder Dorthe G. Rasmussen i Danske Vandværker, tlf. 2670 7106

Publiceringsdato: 24/08 2018