Pressemeddelelse: Færre forureninger giver kogepåbud

Det går stadig bedre og bedre med kvaliteten af det danske drikkevand, og de seneste år har færre forbrugere måttet koge deres vand, det viser helt nye tal fra Styrelsen For Patientsikkerhed. Antallet af mikrobiologiske forureninger har været jævnt faldende de seneste år med 2014 som en undtagelse. Da havde vi nemlig en meget varm sommer, hvilket påvirker resultaterne. I 2010 var antallet af mikrobiologiske forureninger med kogepåbud lidt over 80, i 2015 var det tal halveret og faldet til lidt over fyrre forureninger.

 

I Danske Vandværker, som er brancheorganisation for vandværker i Danmark, er man glad for den positive nyhed:

 

”Jeg synes, det er rigtig dejligt at se, at udviklingen går i den rigtige retning, siger Allan Weirup, som er direktør i Danske Vandværker. Han tror, at der er færre forureninger, fordi vandværkerne har meget stort fokus på området, og fordi der er indført krav om kvalitetsstyring og bedre uddannelse af medarbejderne på vandværkerne. Siden februar 2013 har det været et lovkrav, at vandværksfolk skal på kursus i kvalitetsstyring:

 

”Vand er jo en helt basal fødevare, og det stiller høje krav til kvalitet og forsyningssikkerhed. Det er enormt vigtigt, at vores vandværker sørger for, at vandet kommer sikkert fra jord til bord, og det er netop derfor, at vi tilbyder kurser og arrangementer til vores medlemmer, så de kender alle love og regler”, understreger Allan Weirup.

 

Det siger reglerne ved forurening

Hvis drikkevandet bliver forurenet med coliforme bakterier og E. coli, skal vandværket straks kontakte kommunen. Hvis der er risiko for sundhedsfare, skal kommunen tage kontakt til embedslægerne. Ved forurening af drikkevand er det vigtigt, at Fødevareregionen underrettes.

 

Du kan læse mere på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder Dorthe G. Rasmussen

 

Telefon: 26 70 71 06

 

E-mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 26/05 2016