Pressemeddelelse: Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse på skævvrider-kurs

I en pressemeddelelse, som Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse har sendt til samtlige politikere i Folketinget og pressen, bliver Danske Vandværker hængt ud værende modvilligt indstillet på at indgå BNBO-aftaler.

”Pressemeddelelsen fra Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse er, som fanden læser biblen”, udtaler Susan Münster, direktør i Danske Vandværker, og uddyber:

”Flere af vores medlemmer har spurgt om, hvorvidt det er muligt at indgå aftaler med udbetalinger af årlige BNBO-erstatninger. I vores seneste nyhedsbrev skriver vi, at det er uafklaret, hvorvidt aftaler med en årlig erstatning er i overensstemmelse med EU´s regler for statsstøtte. Danske Vandværker arbejder på at få en afklaring af dette, men det har vist sig ikke at være helt enkelt”.

 

“Vores motiv er at fortælle, at vi er i gang med at undersøge, om det kan det give problemer med udbetaling af årlige erstatninger i forhold til EU-reglerne for statsstøtte. Netop fordi det ikke er så enkelt at holde styr på de mange detaljer, synes vi, det er rettidig omhu. Derfor er det uhørt, at Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse vælger at tolke dette, som om Danske Vandværker modarbejder indgåelse af frivillige BNBO-aftaler. Der er jo eksempelvis ingen udfordringer med engangserstatninger og andre virkemidler”, udtaler Susan Münster.

 

”Vi oplever, at der er fuld gang i arbejdet med at indgå frivillige aftaler rundt om i landet, og vi bakker 100 procent op om, at vi alle skal gøre vores til at komme i mål inden udgangen af 2022, da det er vitalt for vandværkerne at beskytte drikkevandsboringerne bedst muligt”.

 

”Dette udfald fra Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse tager vi skarpt afstand fra, og vi oplever heldigvis også, at de andre organisationer generelt bakker op om det igangværende arbejde”.

 

”Vi undrer os over den krigeriske tilgang fra Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelses side, da vi alle bør have en fælles interesse i at få den bedst mulige beskyttelse af grundvandet – også til gavn for landbrugets produktion”, slutter Susan Münster.

 

Denne meddelelse er sendt til: Politikere i Folketinget, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, KL, L&F og DANVA.

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt

 

Susan Münster, direktør i Danske Vandværker

 

Tlf. 30 10 36 00

Publiceringsdato: 08/11 2021