Pressemeddelelse: Nej Miljøstyrelse – den nye bekendtgørelse er ikke til gavn for forbrugerne

Miljøstyrelsen melder i dag ud, at den nye drikkevandsbekendtgørelse er til gavn for forbrugerne. Det er ikke rigtigt. I Danske Vandværker synes vi selvfølgelig, at det er godt, at styrelsen har lyttet til vores synspunkter om, at alle har krav på rent drikkevand. Uanset om de får leveret deres vand fra en stor eller lille leverandør.

Men hvorfor skal reglerne overhovedet ændres?

Ændringerne er generelt ikke til gavn for forbrugerne, og vi forstår helt enkelt ikke, hvorfor reglerne skal ændres. EU har, så vidt vi ved, på intet tidspunkt klaget over vores praksis her i Danmark, som har været gældende siden 1998.

 

Hvem er ansvarlig for vandkvaliteten, og hvem skal betale for prøverne?

Noget af det, som ikke er til gavn for forbrugerne er, at vandværkerne fremover skal kontrollere vandet i forbrugernes vandhaner. Problemet er, at vandværket skal tage en ekstra prøve uden, at vandet har løbet først, og så begynder balladen. Det vil blive en meget stor opgave for vandværket at bevise, at der ikke var noget galt med vandet, da det forlod vandværket. De fleste forbrugere vil udfordre ’skyldsspørgsmålet’, for det kan jo blive en dyr affære, hvis der er fejl i deres installation. Og når man samtidig indtænker de lempelser, der er sket i reglerne om byggevarer, som kommer i kontakt med drikkevand, er det endnu vigtigere, at det understreges, at ansvaret for forbrugerens eget ledningsnet 100 % ligger hos forbrugeren selv.

 

Miljøstyrelsen siger ganske vist, at det ikke vil blive vandværkets problem, hvis vandkvaliteten hos forbrugeren ikke er i orden, men problemet er, at vandværket skal kunne bevise det. Og det kan blive både svært og dyrt. Den nye bekendtgørelse rejser i det hele taget en masse praktiske spørgsmål om prøvetagningen, som Miljøstyrelsen ikke har taget stilling til i det materiale, vi har set indtil nu.

 

Vi efterlyser klare og entydige regler, der fastsætter ansvarsfordelingen og præcist angiver, hvordan det bevises, at kvalitetskravene til vand fra vandværket er overholdt. Det skal også fremgå tydeligt af reglerne, hvem der skal betale for alle prøvetagninger.

 

Klar ansvarsfordeling

For os at se, er der tre centrale spørgsmål: Hvorfor skal reglerne ændres? Hvem er ansvarlig for vandkvaliteten, og hvem skal betale for prøverne? Omkring ansvarsfordelingen er vi ikke i tvivl. Det skal blive ved med at være, som det er i dag, vandværket er ansvarlig til skel, herefter er det ejeren af bygningens ansvar.

 

Spørgsmål?

Kontakt pressemedarbejder Dorthe G. Rasmussen

 

Tlf. 2670 7106

 

Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 13/10 2017