Pressemeddelelse: Nu kan vandværker tænke grønt uden at miste skattefriheden

Folketinget har netop vedtaget en lovændring, som betyder, at vandværker nu må sætte solceller på taget for at producere strøm til eget forbrug, uden at de mister deres skattefrihed. Det var oprindelig formanden for Spentrup Vandværk, lidt nord for Randers, som opdagede en besynderlig effekt af den gældende skattelovgivning: Når vandværker producerer grøn energi til eget forbrug, mister værket sin skattefrihed. Hos brancheorganisationen Danske Vandværker undrede man sig og rejste på vegne af Spentrup Vandværk sagen over for skatteministeren.

 

Skatteministeriet vendte tilbage med det svar, at forbrugerejede vandværker, og alle andre foreninger, bliver el-producenter, hvis de sætter solceller op til eget brug. På den måde ville vandværket miste den skattefrihed, som foreninger og vandværker, der ikke er omfattet af vandsektorloven, ellers er sikret. Og endnu værre var det, at vandværket både skulle betale skat af overskuddet på strømproduktionen og skat af alle øvrige indtægter. Og det ville hurtigt kunne give røde tal i regnskabet for et vandværk, der ikke må tjene penge på grund af “hvile i sig selv-princippet”.

 

Genoptager projektet med solceller

I Danske Vandværker glæder man sig over, at skatteministeren nu har rettet op på lovgivningen:

 

”Et vandværk bør absolut ikke beskattes, når det sætter solceller på taget for at bruge grøn energi til at forsyne forbrugerne med drikkevand. Det skal da være nemt at handle med omtanke for miljøet. Og derfor giver det ingen mening at besværliggøre grøn omstilling med skatteregler eller anden lovgivning”, siger direktør i Danske Vandværker, Allan Weirup.

 

Lovforslaget giver også fornyet håb for Erik Backhausens grønne intentioner:

 

“Nu er der mulighed for, at det økonomisk kan betale sig at sætte solceller op, og det betyder, at vi arbejder videre med projektet med solceller”, siger formanden for Spentrup Vandværk.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt pressemedarbejder Dorthe G. Rasmussen

 

Telefon: 26 70 71 06

 

E-mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 02/06 2016