Pressemeddelelse: Sådan får du krammet på bjørneklo og flyvehavre uden brug af pesticider

Den 22. marts er international vanddag, og siden 1994 har vi fejret vandet i lande over hele verden. FN’s verdensmål nr. 6 skal sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at det forvaltes bæredygtigt. I Danmark er vi forkælede, vi drejer blot på hanen og tapper os et godt og friskt glas vand, når vi er tørstige. Et glas vand fra hanen er den mest bæredygtige måde at slukke tørsten på, men vores grundvand er påvirket af rester fra sprøjtemidler.

For at beskytte fremtidens grundvand er der et politisk ønske om at fremme pesticidfri drift og adfærd, og det bakker Danske Vandværker naturligvis helhjertet op om. Som en del af løsningen kommer der i anledning af Vandets Dag en nye folder på gaden, der sætter fokus på pesticidfri drift og adfærd.

 

Susan Münster, som er direktør i Danske Vandværker, siger om den nye folder:

 

”Vi har i mange år kørt vores kampagne ​Sprøjtefri Have, hvor vi hjælper de private haveejere med tips og tricks, så de kan undgå at bruge sprøjtemidler i deres egen have. Med den nye folder rækker vi ud mod nye målgrupper”.

 

Folderen er tiltænkt lodsejere og vandværker, som har brug for råd og vejledning til pesticidfri drift af arealer, hvor grundvandet skal beskyttes. Men også kommuner og landboforeninger kan gøre brug af de gode råd og praktiske anvisninger.

 

Pesticidfri drift skåner grundvandet, men der er også en stor klimagevinst at hente. Den nye folder tager udgangspunkt i gårdspladsen og favner også de omgivende arealer som for eksempel græsmarken, engen og naturarealerne. Hvert område har sine udfordringer, som kan løses helt uden brug af pesticider.

 

Folderen er resultat af samarbejde mellem fire parter

Folderen er delt op i otte temaer med forslag til alt fra, hvordan man håndterer bjørneklo og flyvehavre til sammensætning af optimale sædskifter i jagten på at bekæmpe skadedyr og sygdomme.

 

Direktøren Susan Münster fortæller, at det har været vigtigt, at folderen bliver så handlingsorienteret som muligt og sætter pris på, at mange kræfter har trukket i den samme retning:

 

”Jeg er meget glad for, at vi er fire organisationer, som sammen står på mål for indholdet. Når det handler om at beskytte vores fælles grundvand er samarbejde helt sikkert vejen frem. Og det er selvfølgelig vores håb, at folderen kan være med til at inspirere læseren til pesticidfri drift og adfærd – til gavn for grundvand og miljø”.

 

Den nye folder er resultatet af et samarbejde mellem SEGES, DANVA, EnviDan og Danske Vandværker.

 

Spørgsmål?

Kontakt

 

Pressemedarbejder Dorthe G. Rasmussen,

 

Tlf. 26 70 71 06

 

Mail: dr@danskevv.dk

Publiceringsdato: 23/03 2021