Registrering af ejerforhold i virk.dk

Husk at registrere ejerforhold – altså de reelle ejere.

Der er sket en international opstramning af reglerne om økonomisk kriminalitet som for eksempel hvidvask og skattely. Derfor skal alle registrere, hvem der ejer virksomheden – altså de reelle ejere.

 

Det skal vandværker også, men da alle vandværkets medlemmer kun ejer en lille andel af vandværket, kan man ikke registrere alle medlemmerne.

 

Derfor skal vandværker i stedet registrere den daglige ledelse, som kan være den øverste ansvarlige driftsleder eller direktør. Hvis vandværket ikke har nogen ansatte, så er alle bestyrelsesmedlemmer i vandværket “den daglige ledelse”.

 

Indberetningen af ejerforholdende skal ske på virk.dk, hvor der er en trin for trin-guide, hvor du kan, læse hvad du skal gøre.

 

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Pernille Weile

 

Tlf. 56 13 02 06

 

Mail: pw@danskevv.dk

Publiceringsdato: 09/11 2017