Så kom valget endelig

Vi er glade for det store fokus, der allerede har været på miljø og klima som optakt til valgkampen. Og at drikkevandet blev nævnt i den første partilederdebat. Det fokus skal vi holde fast i, så vi sikrer, at politikerne i den nye valgperiode er klar over betydningen af at sikre rent og sundt drikkevand til forbrugerne.

Under valgkampen vil vi blandt andet arbejde for at gøre politikerne opmærksomme på de meget store udfordringer, vandværkerne står overfor med at sikre drikkevandet. Derfor vil vi også slå til lyd for en sammenhængende indsats over for miljøfremmede stoffer i grundvandet, både når det gælder pesticider og biocider.

 

For det andet vil vi arbejde aktivt for, at også det nye hold af ministre og folketingspolitikere bliver opmærksomme på den store værdi, der ligger i strukturen med de forbrugerejede vandforsyninger. De forbrugerejede vandværker er en vigtig værdi for vores samfund og helt afgørende, når der skal leveres rent vand til forbrugerne.

 

For det tredje vil vi arbejde for at understøtte og synliggøre det potentiale, der ligger i Danmark som et globalt udstillingsvindue for vand og vandteknologiske løsninger. Det gælder også potentialet i eksport af den danske vandmodel, hvor vandværker og leverandører sammen kan bidrage til et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø. På den måde sikrer vi et solidt, nationalt vidensmiljø for vandteknologiske løsninger, der også kan eksporteres til udlandet.

 

Publiceringsdato: 10/05 2019