Sådan registrerer I reelle ejere

Til jer som er registeret som en forening: Erhvervsstyrelsen har nu præciseret, hvordan de vandværker, som er registreret i virk.dk som foreninger, og som ifølge deres vedtægter er enten et I/S eller et amba, skal forholde sig, når de skal registrere reelle ejere.

Nedenstående brev fra Erhvervsstyrelsen forklarer, hvordan I skal registrere jeres reelle ejere, hvis I er et:

 

1. I/S registreret som forening, der skal registreres som I/S.

 

2. I/S registreret som forening, der fremover ønsker at fortsætte som AMBA.

 

3. AMBA registreret som forening, der skal registreres som AMBA.

 

I samtlige de 3 situationer indsender I jeres vedtægter til Erhvervsstyrelsen: virksomhed@erst.dk.

 

Hvis I foretager registrering efter punkt 2 eller 3, sender styrelsen vedtægterne videre til SKAT, der foretager de nødvendige ændringer.

 

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen som noget nyt nu har accepteret, at et I/S, registreret som forening, kan fortsætte som et AMBA.

 

Læs brevet fra Erhvervsstyrelsen med nærmere vejledning om registreringen af reelle ejere.

 

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Tlf. 56 13 02 01

Publiceringsdato: 05/01 2018