Samarbejde om godt bestyrelsesarbejde ser dagens lys

Hvad kræver det at sidde i en bestyrelse i eksempelvis et vandværk? Måske skal du have kendskab til risikostyring, eller også skal du vide en masse om økonomi, personaleledelse. Kendskab til branchen er sikkert heller ikke så dårligt. Et nyt samarbejde mellem Danske Fjernvarme og Danske Vandværker skal sætte rammerne ved at formulere et kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede vand- og fjernvarme forsyninger.

Lydhør over for politiske krav

I regeringens oplæg til ny forsyningsstrategi lægges der op til, at den fremtidige regulering af forsyningssektoren skal tage udgangspunkt i blandt andet god selskabsledelse, og der er allerede kommet et kodeks til de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

 

Det er altid en god ting med fælles spilleregler og for at komme helt ned i essensen af, hvad et kodeks for godt bestyrelsesarbejde på et forbrugerejet vandværk kan dække over, har Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker søsat et fællesprojekt, der vil komme med både brugbare og lavpraktiske bud, som medlemmerne af begge organisationer kan bruge i deres bestyrelsesarbejde.

 

Alle får spørgeskema

“Dybest set handler det jo om, hvordan bestyrelsen driver vandværket på en god og ordentlig måde. Når vi er gået sammen med fjernvarmen om det her, er det fordi, vi kan se, at politikerne ønsker at gå ned ad denne vej. Og så er det vigtigt, at vi selv spiller ind. På den måde kan vi få størst indflydelse på slutresultatet, og på den måde kan kodekset give god mening på de forbrugerejede vandværker”, siger Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker og fortsætter:

 

“For at sikre at vi har det rigtige udgangspunkt for arbejdet, vil alle vandværker modtage et spørgeskema. Og jeg håber selvfølgelig, vi får mange svar retur, for svarene er meget vigtige for den videre proces”.

 

Referencegruppe følger arbejdet

For at gøre resultatet så brugbart som overhovedet muligt, er der nedsat en referencegruppe. Gruppen består af praktikere fra både fjernvarmen og drikkevandet.

 

Deres opgave er at byde ind med faglig viden og hjælpe til med at afklare form og indhold i kodekset. Gruppen vil også spille en væsentlig rolle, når kendskabet til det nye kodeks skal spredes. Kodekset forventes at være færdig først i det nye år.

 

Spørgsmål?

 

Kontakt økonomisk rådgiver

 

Neel Ploug Olsen

 

Mail: npo@danskevv.dk

 

Tlf. 56 13 02 05

Publiceringsdato: 10/11 2017