Samarbejde om grundvand til fjernvarme

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har aftalt et fælles princip for etablering af varmepumper med grundvand som varmekilde, uden at adgangen til og kvaliteten af vores drikkevand påvirkes.

Fjernvarmesektoren forventer de kommende år at etablere mange varmepumpeanlæg, hvor fjernvarmen genereres fra en varmekilde og elektricitet. Varmepumper baseret på vand er de mest effektive, og grundvand kan mange steder være en god energikilde.

 

Vandsektoren skal sikre grundvandsressourcerne til fremtidens rene drikkevand. Anvendes grundvand som energikilde til varmepumper, skal det ske på en måde, der ikke udgør en risiko for den nuværende eller fremtidige grundvandsressource.

 

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme har med udgangspunkt i en konkret sag aftalt et princip for, hvorledes de to interesser kan sammentænkes.

 

Anvendelse af grundvand til varmepumper skal ske i lukkede kredsløb, hvor råvandet leveres af vandforsyningen til fjernvarmeværkets varmepumpe. Vandselskabet har desuden ansvaret for beskyttelsen af kildefelterne. Efter fjernvarmeværkets varmepumpe har trukket varme ud af råvandet, sendes det videre til vandforsyningen for normal behandling til drikkevand. Fjernvarmeværket anvender varmepumpen til at levere miljøvenlig fjernvarme.

 

Med det lukkede kredsløb tabes der ikke vandressourcer, og vandkvaliteten påvirkes ikke. Derved øges muligheden for, at fjernvarmeselskaber i samarbejde med de lokale vandforsyninger flere steder i landet kan etablere varmepumper baseret på grundvandskøling. Den klare rollefordeling mellem vand- og fjernvarmeforsyning sikrer, at dette kan ske uden risiko for mængden og kvaliteten af grundvandet.

 

Det vil desuden blive undersøgt, om lukkede vandboringer f.eks. som følge af forekomster af pesticider kan åbnes i en nærmere aftalt periode til brug for varmepumper og dermed bidrage til oprensning efter pesticidforureningen ved bogstaveligt talt at pumpe dem ’rene’.

 

Enigheden mellem de pågældende lokale vand- og varmeforsyninger kan bidrage til, at de lokale projekter hurtigere kan skabes gennem samarbejde. Herved åbnes der for pilotprojekter, der kan fungere som fyrtårn for hele landet og samtidig hjælpe dansk eksport til andre lande.

 

Danske Vandværkers politiske chef, Martin Gertz Andersen, siger: ”Vand- og varmesektoren skal samarbejde om at bidrage til klimavenlig energiforsyning, men det må ikke ske på bekostning af adgangen til det rene drikkevand. Derfor er de nye principper en god beskyttelse af grundvandet”.

 

Dansk Fjernvarmes vicedirektør, Kim Behnke, siger: ”Det er vigtigt for fjernvarmesektoren, at der er skabt klarhed, således at der lokalt kan samarbejdes mellem vand og varme om gode projekter med varmepumper, da der i de kommende år vil komme mange nye projekter”.

Publiceringsdato: 12/10 2018