Sammenlægninger: Hvorfor lader vi hinanden i stikken?

Landsformand Ole Wiils leder i Vandposten, juni 2021

 

Jeg har længe funderet over, hvorfor vi passivt ser til, mens fortrinsvist små forbrugerejede vandværker drejer nøglen om og lader de kommunale forsyningsselskaber tage over.

 

Er det fordi, vi ikke orker at forholde os til andre vandværkers problemer? Er deres problemer med at drive et tidssvarende vandværk eller udfordringer med at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer, der kan tage over, for uoverskuelige?

 

Jeg mistænker også, at der fra tid til anden kan være andre årsager på spil. Måske har det lille vandværk haft en føler ude for at høre, om vi skal slå os sammen? Det har vi afvist, fordi vi kender vandværkets vedligeholdelsestilstand, og ulysten til at bruge mange penge og arbejdstimer på at få værket up to date, betyder, at vi ”pænt” takker nej til en sammenlægning. Vi ved, at vores nej ikke koster forbrugerne adgang til vandleverancerne. Så derfor kan vi gøre det med nogenlunde ren smag i munden. Eller kan vi?

 

For vores nej har andre konsekvenser. Hver gang der forsvinder et forbrugerejet vandværk fra familiens stamtræ, udhuler vi samtidig det fintmaskede net med decentral og demokratisk vandforsyning i selv den fjerneste afkrog i kongeriget. For volumen tæller, hvis vi vil være relevante som samlingspunkt i lokalområderne. Vores nej medvirker også til, at vi underminerer foreningens eksistensberettigelse, for også når vi bedriver politisk interessevaretagelse, tæller volumen, når vi er i dialog med Christiansborg, regioner og kommuner.

 

Til søs har man et moralkompas, som nogenlunde siger sådan: Man lader ikke et nødstedt skib i stikken. Og det er den tankegang, jeg her vil benytte lejligheden til markedsføre. Simpelthen fordi konsekvenserne ved at lade skibet gå til grunde er alt for store.

 

I 2020 så vi, at 53 forbrugerejede vandværker slog sig sammen med et andet vandværk. Heraf var der 12, der drejede nøglen om, og deres forbrugere blev opslugt af en kommunal forsyning.

Vi har alle en interesse i at kunne udvise samfundssind, når det er efterspurgt. Så selvom det kan være bøvlet og koste ekstra, har vi brug for at være fælles om at løfte ansvaret for den decentrale vandforsyning på forbrugernes hænder.

 

Lad os give hinanden håndslag på, at antallet af vandværker, der indrulleres i de kommunale forsyninger, bliver færre end i 2020.

Publiceringsdato: 03/06 2021