Snart skal vandværkerne også teste for PFAS

PFAS – perflourerede alkylsyrer – er en af de kategorier af stoffer, der nu også bliver fundet i grund- og drikkevandet. En medlemsundersøgelse, som Danske Vandværker udsendte i sidste uge, har vist, at omfanget af fund over kravværdien, heldigvis ikke er så stort endnu, idet kun tre vandværker har fundet et eller flere stoffer over kravværdien inden for de seneste to år. Men 11 vandværker har konstateret fund under kravværdien og kan dermed på sigt få en udfordring.

Kvalitetskrav er skærpet

Drikkevand må nemlig fremover ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

 

Miljøstyrelsen henstiller derfor på den baggrund til, at kommunerne i deres tilsyn med drikkevandet tager udgangspunkt i det nye drikkevandskvalitetskriterie på to nanogram per liter.

 

Ved fund i drikkevand, der overskrider kvalitetskriteriet på to nanogram per liter, skal kommunen efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse i forhold til, om vandet er sundhedsskadeligt, og hvilke foranstaltninger, der skal foretages.

 

Miljøministeriet arbejder på at indføre et skærpet kvalitetskrav for de fire PFAS-forbindelser i en opdateret version af drikkevandsbekendtgørelsen.

 

 

Vi hører gerne fra dig, hvis dit vandværk oplever problemer

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

Tlf. 56 13 02 01

Publiceringsdato: 26/08 2021