Søg om genoptagelse af afgjorte sager inden tidsfrist

De vandværker, der er omfattet af vandsektorloven og som har accepteret SKATs ændringer af deres selvangivelser, kan bede om at få genoptaget deres afgjorte sager om den skattemæssige værdisætning. Tidsfristen for at søge om genoptagelse er 8. maj 2019.

Har dit vandværk ikke søgt om genoptagelse af afgjorte sager?
Vi opfordrer til, at du sammen med vandværkets revisor går ind på SKATs hjemmeside og søger om genoptagelse af skatteansættelse det år, som indgangsværdierne er opstået i (for de fleste i 2010). Søg også om konsekvensrettelse af afskrivningerne i de efterfølgende indkomstår.

 

I anmodningen skriver du, at dit vandværk afventer Skattestyrelsens bekræftelse på, at anmodningen er modtaget.

 

Vandværket afventer herefter Skattestyrelsens nærmere instrukser og vejledning i, hvordan genoptagelse for perioden indkomstårene 2010 – 2018 kan eller skal foretages.

 

Har dit vandværk søgt om genoptagelse?
Hvis dit vandværk ikke har modtaget et brev fra Skatteankestyrelsen om, at sagen er stillet i bero, indtil højesteretsafgørelsen for Hvidovre Vand og Hjørring Vand er implementeret af SKAT, skal vi opfordre til, at du sammen med dit vandværks revisor skriver til Skatteankestyrelsen og får bekræftet, at sagen er stillet i bero.

 

Det gør du elektronisk på Skatteankestyrelsens hjemmeside.

 

Vil du vide mere?

Kontakt Rådgivningen

 

Tlf. 56 14 42 42

 

Mail: raad@danskevv.dk

Publiceringsdato: 03/05 2019