Sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer

Der skal ved lov sikres et forbud mod sprøjtning med midler, der ikke er let-nedbrydelige, f.eks. glyphosat, på en række offentlige og private arealer, fx veje, grus, stier, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser.

Der vil dog være nogle undtagelser fra forbuddet, herunder i forhold til f.eks. sikkerhedsmæssige hensyn, kulturarv og bekæmpelse af invasive arter.

 

Det fremgår af en aftale indgået 14. september 2021 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling.

 

Forbuddet er ét af en række tiltag, som skal være med til at sikre grønne byer.

 

Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2022, men vil tidligst kunne have virkning fra 2023 pga. EU-retlige krav til en overgangsperiode.

Publiceringsdato: 17/09 2021