Tænketank: Der skal være noget på spil

Tænketanken Demokratisk Erhverv, der er dannet af en række demokratiske virksomheder, herunder Danske Vandværker, har i dag holdt konference om medlemsinvolvering i demokratiske virksomheder og foreninger. En ny rapport om medlemsdemokrati i demokratiske virksomheder blev samtidg offentliggjort.

På konferencen var der bred enighed om, at der skal være noget på spil for det enkelte medlem, hvis medlemmer skal engagere sig og blive aktive i demokratiet. Som forbruger skal man kunne se, at man kan være med til at rykke ved en større samfundsmæssig dagsorden. Det kan f.eks. ske ved at være med til at sikre bæredygtige investeringer, når vi taler realkredit, eller måske være med til at sætte skub i den grønne dagsorden, når vi taler pesticider i grundvandet.

 

”En undersøgelse fra Demokrati-Kommissionen viser, at demokratiet generelt ikke er i krise, men at vi er dårligere til at uddanne demokratiske borgere. Men samtidig vælger de unge i dag værdibaserede virksomheder, der tager et samfundsansvar”, fortæller Andreas Pinstrup fra Tænketanken Demokratisk Erhverv.

 

Og det er jo så her, de demokratiske virksomheder kommer ind i billedet.

 

 

Områder hvor de demokratiske virksomheder arbejder aktivt med at udvikle medlemsdemokratiet (procent)

Kenneth Petersen, kundechef i MP Pension, har en lang erfaring med at inddrage medlemmerne i de beslutninger, der bliver truffet i selskabet. Han fortæller, at ved at inddrage medlemmerne i en bred demokratisk dialog, kan det faktisk flytte noget i forhold til de strategiske beslutninger, som bliver truffet.

 

Medlemmerne skal have mulighed for at have reel indflydelse. Samtidig skal man som forening være åben over for de input og den kritik, som medlemmerne kommer med.

 

“Det handler om at turde favne demokratiet på godt og ondt”, understreger Kenneth Petersen, kundechef hos MP Pension.

Men hvordan styrker man så medlemsdemokratiet i demokratiske virksomheder, så medlemmerne føler sig hørt?

 

Flere medlemmer fremhæver behovet at styrke den generelle medlemskommunikation, men også at inddrage medlemmerne inddrages gennem fysiske dialogmøder, hvor man kan have åbne og kritiske drøftelser mellem medlemmer, ansatte og de politisk valgte.

 

Det har Susan Münster, direktør hos Danske Vandværker, erfaringer med. Danske Vandværker har arbejdet med nye former for inddragelse, f.eks. webinarer og dialogfora på foreningens hjemmeside. Men hun understreger, at man også kan arbejde med at målrette sin kommunikation og involvere de unge, som vandværksforeningen gjorde på Folkemødet på Bornholm.

 

“Det hjælper jo ikke, vi gerne vil fortælle, hvorfor forbrugereje er vigtigt, når så de unge spørger: Jamen hvordan finder man ud af, om et vandværk er forbrugerejet?”, siger Susan Münster med et glimt i øjet.

 

Vi skal altså blive meget bedre til at sikre en bred dialog, der involverer både unge og ældre og sikrer dem en reel indflydelse i vores foreninger.

 

Hos vandværkerne kan det f.eks. være en debat om, hvordan vi sikrer et sundt miljø og rent drikkevand i fremtiden, eller hvordan vi sikrer energieffektive forsyninger. Dialog og debat, som kan sikre et bredere engagement.

Publiceringsdato: 06/02 2020