Test for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre snarest muligt

Vi opfordrer til, at dit vandværk tester for cchlorothalonil-amidsulfonsyre snarest muligt. Vær opmærksom på, at det laboratorium, I bruger, kan måle ned til kravværdien, som i forhold til chlorothalonil-amidsulfonsyre er fastsat til 0,01 mikrogram/liter.  

”Vi ved endnu ikke, hvor udbredt stoffer er – derfor kan jeg kun opfordre alle vandværker til at teste deres vand hurtigst muligt, så vi får et overblik over omfanget. Vi har heller ikke sikker viden om stoffets eventuelle sundhedsmæssige risici og afventer med spænding de toksikologiske undersøgelser, som Styrelsen for Patientsikkerhed forventer foreligger efter sommerferien”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker og fortsætter:

 

”Samtidig vil vi gerne kvittere for, at Miljø- og Fødevareministeriet så hurtigt er gået ud med information om, at man har fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre, og at kommunerne er blevet bedt om at sikre, at vandværkerne tester vandet for stoffet”, siger Susan Münster.

”Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke går i panik. Vidensniveauet er stadig sparsomt, og det vigtigste lige nu er at skaffe overblik over situationen gennem vandprøverne”, siger Susan Münster.

 

Ledøje Vandværk har fundet stoffet

I dag er det kommet frem, at Ledøje Vandværk i Egedal Kommune har fundet chlorthalonil-amidsulfonsyre i boringerne. Og på Egedal Kommunes hjemmeside kan man læse:

 

”Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder, at man drikker vandet fra Ledøje Vandværk. Ca. 290 ejendomme får vand fra Ledøje Vandværk. Vandet bør heller ikke bruges til madlavning. Dette er kun relevant for de borgere, der modtager vand fra Ledøje Vandværk”.

 

”Man ved ikke, om chlorothalonil-amidsulfonsyre er sundhedsfarligt. Men man kan på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at stoffet kan give skade på DNA’et i cellerne, hvis man indtager det i drikkevandet. Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed ud fra et forsigtighedsprincip, at man ikke indtager vandet” siger Anne Hempel-Jørgensen, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Kravværdi på 0,01 mikrogram/liter på stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre

Undersøg om laboratoriet kan måle ned til den nye kravværdi på 0,01 mikrogram/liter.

 

 

Publiceringsdato: 29/04 2019