Debat: Minister på økonomisk glatis

Synspunkt af Allan Weirup

 

I Altinget fredag 4. november kan man læse, at klima-, energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt vil have en analyse af forsyningssektorens adgang til kommunale lånegarantier. Ministeren vil have skærpet adgangen til det, han kalder nem og billig kapital, for den adgang kan nemlig føre til overinvesteringer.

 

I den sidste ende handler det hele om, hvor meget du skal betale for dit vand. Men på forsyningsområdet er det som om, al sund fornuft og kendte principper bliver sat ud af spillet.

 

Ministeren siger, at han ikke vil privatisere forsyningssektoren, men han kan ikke løbe fra, at regeringens nye forsyningsstrategi vil skabe rammerne for, at der kan komme flere private kræfter ind i sektoren. Og med de private kræfter følger der også privat kapital.

 

Kigger man nærmere på ministerens udmeldinger, begynder man virkelig at undre sig, for eksempel mener han, at det bliver billigere for forbrugeren, hvis de ud over de eksisterende omkostninger ved driften på et vandværk, også skal til at betale udbytte til den private ejer, altså forrente egenkapitalen. Der er vel ingen, som forestiller sig, at nogen vil investere i forsyningssektoren uden at tjene penge på det?

 

Men det stopper ikke her, for nu mener ministeren, at det bliver endnu billigere for forbrugeren, hvis man også betaler en højere rente af de penge, man skal låne, altså fremmedkapitalen. Bare som en sammenligning kan man jo spørge sig selv, om det mon er mest økonomisk at betale 1 % eller 6 % i rente på sit billån. Det er vist ikke svært at se, hvad der er bedst for pengepungen.

 

Generelt er det et meget interessant tankesæt, at jo højere omkostningerne bliver, jo lavere priser får forbrugerne. Man fristes jo næsten til at spørge ministeren, om han mener, at der er andre omkostninger, man kan sætte op for at hjælpe forbrugerne til lavere priser. Mon ikke også den uberettigede skatteopkrævning hos vandsektor selskaberne kan ende med at være en fordel for forbrugerne?

 

Danske Vandværker har regnet ud, at det vil koste forbrugerne 21 mia. kroner årligt, hvis finansieringen af et vandværk lægges om til markedsvilkår. Se beregningen i højreboksen

Publiceringsdato: 04/11 2016