Udtræden af vandsektorloven: Ophørsbeskatning bliver sløjfet

De forbrugerejede vandværker, som ønsker at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering, kan ånde lettet op. Ophørsbeskatningen og dermed skatteregninger på millionbeløb bliver ikke til noget. Der bliver indført en overgangsperiode frem til og med 1. januar 2024, hvor ophørsbeskatning efter selskabsskatteloven er sat ud af funktion.

I det netop offentliggjorte lovforslag, som bliver 1. behandlet i Folketinget den 21. november, står det klart, at der indføres en overgangsregel, som fritager vandværker for ophørsbeskatning. Overgangsreglen gælder frem til og med 1. januar 2024, hvor forbrugerejede vandværker, der ønsker at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering, kan ansøge Forsyningssekretariatet om at træde ud.

 

”Jeg er meget glad for denne melding, og i dag høster vi frugterne af en stor arbejdsindsats. Vandværkerne og deres forbrugerne slipper for millionregninger, og det er kun helt rimeligt. Vi har råbt vagt i gevær siden forsommeren, hvor vi fik lovforslaget i høring og opdagede at det havde en alvorlig slagside. For ifølge den politiske aftale om dette, var det ikke meningen, at ophørsbeskatning skulle være et issue”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker med et stort smil på læberne.

 

”Dette forløb viser, at demokratiet virker. Efter høringssvar, breve, kaffemøder og mange telefonopkald til politiske ordførere står vi i dag med et konkret bevis på, at vores indsats har virket”, siger Susan Münster.

 

Loven om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering træder i kraft 1. januar 2020, hvis alt går som det skal og lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget.

 

Danske Vandværker har også påtalt, at fristen for at meddele Forsyningssekretariatet var meget kort.

 

”I bemærkningerne til lovforslaget ser det ud til, at fristen for at indsende den endelige dokumentation er forlænget med halvanden måned til den 15. maj 2020. Dog skal man stadig informere Forsyningssekretariatet om, at man påtænker at træde ud den økonomiske regulering senest 1. april 2020. Også i forhold til dette punkt har politikerne lyttet til os”, siger Susan Münster.

 

Du kan læse L 50 Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, selskabsskatteloven, lov om elforsyning og lov om varmeforsyning på Folketingets hjemmeside.

Spørgsmål?

Kontakt

 

Susan Münster, direktør i Danske Vandværker

 

Mobil: 30 10 36 00

Publiceringsdato: 13/11 2019