Valget er overstået og et stort tillykke til de nye medlemmer af Folketinget

Snart får vi en ny regering, og vi er glade for det store fokus, der allerede har været på miljø og klima som optakt til valgkampen. Og at drikkevandet er blevet nævnt i debatterne. Det fokus skal vi holde fast i, så vi sikrer, at politikerne i den nye valgperiode er klar over betydningen af at sikre godt og sundt drikkevand til forbrugerne.
 

Derfor vil vi også slå til lyd for en sammenhængende indsats over for miljøfremmede stoffer i grundvandet, både når det gælder pesticider og biocider. Og vi synes, at politikerne i højere grad skal fokusere på beskyttelse af vores grundvand, der skal samme fokus på biocider, som det vi har på pesticider.
 
Der har de senere år været fokus på konsekvenserne af pesticider fra landbruget, men i mindre omfang på miljøfremmede stoffer fra f.eks. byggesektoren. Det vil ofte være kemikalier i form af biocider fra maling og træbeskyttelse, der udvaskes med regnvand, og på den måde ender i det danske grund- og drikkevand. Vi skal have fokus på alt det, der kan ende i grundvandet. Det kræver en sammenhængende indsats.

 

Både Christiansborg og forbrugerne skal være opmærksomme på de mange fordele, der er ved en forbrugerejet vandforsyning. Og vi vil arbejde aktivt for, at også det nye hold af ministre og folketingspolitikere bliver opmærksomme på den store værdi, der ligger i strukturen med de forbrugerejede vandforsyninger. De forbrugerejede vandværker er en vigtig værdi for vores samfund og helt afgørende, når der skal leveres drikkevand til forbrugerne.
 
For det tredje vil vi arbejde for at understøtte og synliggøre det potentiale, der ligger i Danmark som et globalt udstillingsvindue for vand og vandteknologiske løsninger. Det gælder også potentialet i eksport af den danske vandmodel, hvor vandværker og leverandører sammen kan bidrage til et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø. På den måde sikrer vi et solidt, nationalt vidensmiljø for vandteknologiske løsninger, der også kan eksporteres til udlandet.
 
Danske Vandværker ser frem til samarbejdet med de nye politikere i Folketinget.

Publiceringsdato: 06/06 2019