Vandrådet i Odder: Små vandværker tager flere vandprøver end påstået

Kommentar: Små vandværker tager flere vandprøver end påstået i forsyningsselskabet EWIIs nyhedsbrev.

Af Eigil Strørum, formand for vandrådet i Odder Kommune

 

Forsyningsvirksomheden EWII har i et nyhedsbrev nedgjort de mindre vandværker ved at betegne dem som underudviklede og ved at sætte spørgsmålstegn ved, om de kan levere rent vand.

 

TREFOR Vand, som er ejet af EWII, havde tilbage i 2017 selv problemer med pesticidet desphenyl-chloridazon over grænseværdien i syv boringer, hvilket blandt andet betød, at man tog Staurbyskov Vandværk på Fyn ud af drift i en periode. Så EWII har tidligere haft rod i deres ”andegård”.

 

Direktør Lars Bonderup Bjørn burde være for veluddannet til at skabe forvirring hos forbrugerne. Han udtaler til dagbladet Information, at den danske vandsektor ikke er rustet til at håndtere den øgede forurening af drikkevandet. De mindre vandværker er underudviklede og tager for få vandanalyser. Nogle vandværker kun 1 om året. Det er direkte usandt. Det er kommunerne, der er myndighed. Vandværker tager som minimum otte prøver om året. Her er tale om en totalanalyse af boringer, vandværk, ledningsnet og fire steder på taphanerne. Kommunen fører også tilsyn med vandværket tekniske tilstand.

 

EWII-direktøren udtaler i koncernens nyhedsbrev: Kan det være rigtigt, at nogle forbruger skal have større sikkerhed for vand af høj kvalitet end andre, bare fordi de får vand fra et større vandværk, og svarer selv ”Nej vel”.

 

Jeg gad vide, hvor han har disse påstande fra. Vi fra de mindre vandværker leverer vand af høj kvalitet. At flere små vandværker er lukket, skyldes for det meste strukturudviklingen og ikke forurening. Selvfølgelig er der vandværker, der ikke er fulgt med udviklingen og har glemt, at et vandværk er en fødevarevirksomhed.

 

Hvad angår vandpriser, er det sådan, at vandværker drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Det vil sige, der skal være en balance mellem indtægter og udgifter. Det er dog muligt, at vandværket over en årrække kan opkræve beløb til nye investeringer.

 

Lars Bonderup Bjørn argumenter for at få fremmed kapital fra eksterne investorer, der selvfølgelig vil have et pænt afkast. Dette tager vi mindre vandværker kraftigt afstand fra. Vi har muligheder for at låne penge med kommunegaranti.

 

Jeg forstår ikke formålet med denne skræmmekampagne. Jeg har i mange år fulgt mindre vandværkers udvikling og mange af os får rådgivning fra professionelle rådgivere.

 

 

 

Publiceringsdato: 21/02 2020