Vandrådet i Vejle er i Superligaen

Vandrådet i Vejle Kommune er en succeshistorie, og grunden er, at det er lykkedes at finde en god balance mellem vandværkernes medbestemmelse og udbyttet ved at være med. Der er faste fællesmøder og tæt på fuldt hus hver gang. Men hvordan skaber man sammenhold og videndeling, der giver mening, når der er 60 vandværker i en kommune?

Jens Peder Pedersen er formand for Vejle Vandråd, og han fortæller, at vandrådets bestyrelse går meget op i at være i løbende kontakt med vandværkerne og følger de udfordringer, de har. Ofte bliver bestyrelsen også ringet op af vandværker, der søger et godt råd. Det kan for eksempel handle om, hvordan de skal håndtere en forbruger, der ikke betaler sin regning.

 

Vi vil gerne have alle med

”Vi forsøger at hjælpe, hvor vi kan. Og jeg må være ærlig og sige, at det ofte er de små vandværker, som ikke er med i vandrådet, der ringer med deres udfordringer. Så jeg opfordrer dem til at indløse et medlemskab i vores vandråd og også til Danske Vandværker. Vores målsætning er, at alle vandværker i kommunen skal være medlem af vandrådet, men vi mangler at få de sidste otte med. Vi inviterer dem med til møderne, hvor de ved selvsyn kan opleve, at der er noget at komme efter. Det kan være fagligt, men også socialt. Når vi kender hinanden, er det nemmere at række ud efter hjælp, og på længere sigte indlede et samarbejde”, siger Jens Peder Pedersen.

 

”I vores kommune er der mange små vandværker, og flere af dem er udfordret i forhold til den generelle udvikling i vandbranchen. Økonomien kan være presset, fordi vi blandt andet tager flere vandanalyser nu end tidligere, og det tærer på kassebeholdningen. Men det er mit indtryk, at det mange steder er en udfordring at få styr på regulativ eller vedtægter”, siger Jens Peder Pedersen.

 

Derfor valgte vandrådet at sætte fokus på regulativ og vedtægter på det årlige temamøde, der fandt sted i oktober og var velbesøgt. Camilla Falk, jurist i Danske Vandværkers sekretariat, var inviteret til at fortælle om de juridiske udfordringer i relation til regulativ og vedtægter. Desuden var lækagesøgning på programmet.

 

”Vi arbejder på, at vi i vandrådet får et fælles regulativ og et sæt fælles vedtægter. Når de grundlæggende spilleregler for vandværkerne er formuleret ens, er det også nemmere for kommunen at godkende dem. Vores arbejde er til gavn for alle parter,” siger Jens Peder Pedersen.

 

Generationsskifte bliver næste store emne

Vejle Kommune er i vækst, og man forventer i gennemsnit en tilvækst på 1.300 forbrugere om året frem mod 2050. Derfor har kommunen sat projekt Fremtidens Vandforsyning i gang, og vandrådet har også en finger med i spillet.

 

”Kommunens medarbejdere har været på besøg hos alle vandværker og spørger blandt andet ind til, hvad bestyrelsen tænker om generationsskifte. Kommunen har en stor interesse i at finde ud af, hvordan det ser ud i fremtiden – hvem der skal drive vandværkerne – for der bliver brug for alle vandværker med den vækst af indbyggere, vi kan forudse”, siger Jens Peder Pedersen.

 

”Jeg tror, det betyder meget, at kommunens folk kommer ud og taler med alle vandværkerne for at høre om deres visioner for fremtiden. Og jeg vil rose grundvandsafdelingen i Vejle Kommune for at udvise rettidig omhu”, siger Jens Peder Pedersen, der tror, at generationsskifte bliver et af de store temaer i vandrådet i de kommende år.

 

”Hvis ikke der kommer fokus på generationsskifte, tror jeg, at de små vandværker må kaste håndklædet i ringen og slå sig sammen med nabovandværket”, siger Jens Peder Pedersen og fortsætter:

 

”Et andet stort tema er grundvandsbeskyttelse. Og vi presser på overfor kommunen for at få penge afsat til, at de mere end 1.200 ubenyttede brønde kan lukkes forsvarligt”.

 

Ejerskab til vandrådsarbejdet

Vejle Vandråd har sammen med kommunen skabt en række mindre og geografisk opdelte netværksgrupper, hvor vandværkerne mødes et par gange om året.

 

”Netværksgrupperne fungerer fint og er en af årsagerne til, at vores vandråd er så velfungerende. For det er vandværkerne selv, der på skift står for at planlægge og gennemføre møderne. Den indflydelse giver ejerskab og engagement, som jeg tror, er helt nødvendigt for, at vandværkerne synes, det giver værdi”, siger Jens Peder Pedersen.

 

De 60 vandværker i Vejle er inddelt efter de gamle kommuner: Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle – faktisk en 12 år gammel idé fra den gamle Børkop Kommune, som er videreført i vandrådets regi.

 

”Mindre grupper fremmer videndelingen, og alle føler på den måde, at de kan komme til orde. Vi har besluttet, at der deltager en person fra vandrådets bestyrelse, når netværksgrupperne mødes. På den måde kan vi binde alle udfordringer og synspunkter sammen og bruge inputtene til de fællesmøder, vi planlægger”, siger Jens Peder Pedersen.

 

Camilla Falk, jurist i Danske Vandværkers sekretariat holder oplæg om regulativ og vedtægter på temamøde i Vejle Vandråd 23. oktober. De mange fremmødte fik også mulighed for at stille spørgsmål til juridiske problemer.
Jens Peder Pedersen, bestyrelsesformand og driftsleder på Egtved Vandværk og formand i Vejle Vandråd. Tidligere har Jens Peder Pedersen i 10 år været aktiv i bestyrelsesarbejde i et vandværk syd for Ribe.

Gode råd

  • Vær åben og ærlig over for hinanden – det smitter.
  • Læg op til, at der bliver stillet spørgsmål, når I mødes og understreg, at alle spørgsmål er velkomne.
  • Lad vandværkerne tage ejerskab ved at give dem opgaver f.eks. at planlægge møder, invitere oplægsholdere eller andet.
Publiceringsdato: 28/11 2019