Vandværker beskytter grundvand med fælles indsats

Vandværker i Sønderborg går sammen om at beskytte drikkevandet i kommunen. Det kan lade sig gøre, fordi store som små vandværker betaler til en fælles pulje, som blandt andet går til skovrejsning og kompensation til en landmand, som stopper med at bruger sprøjtemidler.

Tilbage i 2015 gik vandværkerne i Sønderborg sammen og stiftede foreningen Vandsamarbejdet, og det skulle vise sig at være en rigtig god nyhed for vandkvaliteten i kommunen.

 

Vandværkerne i foreningen har allerede søsat flere projekter for at beskytte grundvandet mod, at pesticidrester i fremtiden siver ned og forurener vandet.

 

De har blandt andet været med til at plante en løvskov ovenpå et større grundvandsmagasin, som syv vandværker i kommunen indvinder vand fra, og har samtidig indgået aftale med en landmand, som stopper med at bruge sprøjtemidler i bytte for økonomisk kompensation.

Peter Petersen, formand for Vandsamarbejdet i Sønderborg Kommune, står her ved de træer, der blev plantet i et skovrejsningsprojekt på Nordals. Foto: Lene Esthave

 

Løfter i flok

”Når vandværkerne går sammen om at passe på grundvandet, kan de løse nogle opgaver, som de ikke ville kunne løse alene”, siger Peter Petersen, som er formand for Vandsamarbejdet.

 

Det ville hurtigt blive dyrt for det enkelte vandværk at være alene om grundvandsbeskyttende tiltag, men gennem Vandsamarbejdet får vandværkerne dækket deres udgifter til opgaven med at beskytte drikkevandet ved hjælp af en pulje, som de selv betaler ind til.

 

På den måde har alle vandværker i kommunen været med til at betale for den jord, som skoven er plantet på, og derfor er det ikke kun de syv vandværker, der henter vand fra grundvandsmagasinet under skoven, der skal dele regningen imellem sig.

 

Vandværkerne betaler et fast beløb pr. faktureret kubikmeter vand til puljen. Forbrugerne mærker ikke en stigning i vandprisen, og det kan lade sig gøre, fordi vandværkerne betaler mindre i den statslige afgift til grundvandsbeskyttelse, da afgiften i disse år løbende sættes ned.

 

Her i 2019 betaler vandværkerne 0,48 kr. pr. kubikmeter til puljen.

 

En god investering i fremtiden

Den unge forening med vandværker i Sønderborg har indtil videre kun eksisteret i fire år, men den har allerede fået god vind i sejlene.

 

”Forbrugerne er glade for, at vi investerer i fremtiden, så vores børn og børnebørn også får rent drikkevand. Så de kan godt se fornuften med foreningen”, siger Peter Petersen.

 

Vandsamarbejdets indsatser

For at beskytte grundvandet i det vigtige grundvandsmagasin på Nordals, har Vandsamarbejdet plantet Oksbøl Skov i samarbejde med Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen. Skoven skal også skabe muligheder for friluftsliv, motion og rekreation i et ellers skovfattigt område.

 

Vandsamarbejdet er i dialog med flere landmænd i kommunen for at forebygge, at landmændene bruger sprøjtemidler i BNBO-områder. På grund af den pulje, som vandværkerne betaler ind til, er vandsamarbejdet i stand til at kompensere landmændene økonomisk.

 

Indtil videre har en enkelt landmand accepteret en aftale med Vandsamarbejdet, så mod kompensation stopper landmanden med at bruge sprøjtemidler, når han dyrker jorden.

 

Med en kampagne på Vandets dag 22. marts vil Vandsamarbejdet opfordre have- ejerne til at droppe sprøjtemidler, når de bekæmper ukrudt i haven.
Sammen med kommunen vil Vandsamarbejdet gå i gang med at sløjfe glemte brønde forsvarligt, så grundvandet ikke bliver forurenet.

 

Artiklen er bragt i Vandposten, marts 2019 med temaet: Tillid til vores drikkevand

Publiceringsdato: 28/03 2019