Vejen til den gode sammenlægning

Der er mange gode grunde til, at vandværker lægger sig sammen. En sammenlægning kan give større robusthed, mindske behovet for frivillige hænder og bevare det gode lokale vand. Men det stiller store krav til vandværkernes samarbejdsevner.

En sammenlægning er selvsagt en stor beslutning, opgave og forandring. Det kræver derfor et velfungerende samarbejde, hvis man som vandværker skal komme helskindet i mål. Men det gode samarbejde kommer ikke af sig selv. En fælles mission og vision kan give vandværkerne et fælles fodslag, men der er stadig masser af udfordringer, som kan ende med at spænde ben for sammenlægningen.

 

Få en god start på samarbejdet

Der er meget på spil under en sammenlægning, og det kan skabe usikkerhed blandt de involverede parter. Foruden det økonomiske, og alle praktikaliteterne kan det også blive en følsom affære, som man er nødt til at tage højde for.

 

”I en sammenlægning skal man for alt i verden undgå, at det bliver os mod dem. Den form for fjendebilleder bidrager ikke til andet end personlige konflikter. Det er derfor vigtigt, at parterne bruger noget tid sammen på et indledende møde. Det er godt givet ud i sidste ende. Adskillelse er med til at skabe fjendebilleder af de andre, men hvis vi mødes, nedbrydes de,” fortæller Flemming Smedegaard, der er lektor på Syddansk Universitet og ekspert i forandringsledelse.

 

Det sociale aspekt og den indbyrdes relation skal ikke undervurderes, hvis sammenlægningen skal komme godt fra start. Der skal som bekendt to til tango.

 

”Den gode stemning betyder meget for samarbejdet. Mange forhindringer kan overvindes, hvis man har det godt med hinanden og har en grundlæggende tillid til hinanden. Omvendt kan selv de mindste ting afstedkomme uoverskuelige konflikter, hvis man har en dårlig stemning i samarbejdet,” siger Flemming Smedegaard.

 

Der er ikke plads til alle

Elefanten i rummet er naturligvis, at der ikke er en plads til alle, når to eller flere vandværker bliver til ét. Det er en udfordring, som alle partner er bevidste om, men som de ikke nødvendigvis tale om. Samarbejdet kan komme på prøve, når konstellationen for den nye bestyrelse kommer på tale.

 

”Der kan være tale om en regulær magtkamp, hvis alle ønsker at fortsætte i bestyrelsen. For hvem skal stå i spidsen for det nye vandværk? I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at der ikke er én part, der har overherredømmet over den anden. I stedet skabes der noget nyt, sammen, som alle har lige ret til at byde ind til,” forklarer Flemming Smedegaard.

 

Små ting kan gøre en stor forskel

Ved en sammenlægning kan små ting være med til at skabe et fælles fodslag, der gør underværker for samarbejdet.  

 

Flemming Smedegaard peger blandt andet på, at symbolske ting som vandværkets nye navn kan vise sig at være en vigtig ting, og det at bevare gamle traditioner fra vandværkerne kan være afgørende for, at alle kan se sig selv i den nye organisation.

 

Han forslår at holde et indledende møde, så personfølsomme aspekter kan blive afklaret i en tidlig fase. På den måde undgår man irrationelle konflikter, der i virkeligheden handler om noget helt andet. Samtidig kan det være en måde at give en håndsrækning til den anden part. Sammenlægningen er på mange måder en forhandling, som vi kender fra så mange andre aspekter af vores liv.

 

”En sammenlægning er kompromisernes spil. Man skal nå til enighed om, hvilke ting, der skal bevares, men også finde nogle nye fælles samlingspunkter. Det handler om at lytte til hinanden, hvis der er noget, der er særligt vigtigt for den ene part. Det kan sammenlignes med, når to mennesker flytter sammen og skal etablere et fælles hjem. Der er på mange måder også tale om en sammenlægning, hvor det diskuteres, hvad der skal være i det nye fælles hjem – og hvad der ikke skal med,” forklarer Flemming Smedegaard.

 

Timingen betyder meget

Går man og pønser på en sammenlægning, så bør timingen også være med i overvejelserne.

 

”En frivillig sammenlægning er altid at foretrække, fremfor at nogle bliver tvunget sammen af ydre omstændigheder. Frivillighedens princip bærer rigtig langt,” fortæller Flemming Smedegaard, der mener, at en sammenlægning kan blive konfliktfyldt, hvis den er tvingende nødvendig.

 

Sammenlægninger, som gennemføres i tide, kan forhindre akutte økonomiske eller forsyningsmæssige problemer. Sker det ikke i tide kan en boring, der falder sammen eller et ekstraordinært stort ledningsbrud påvirke vandværket i en sådan grad, at en sammenlægning er den eneste løsning. Men det skaber et pres for sammenlægningen.    

 

 

Kridt banen op og forventningsafstem

Når I er blevet enige om en sammenlægning, skydes samarbejdet i gang. Et aftalepapir, som begge parter underskriver, kan hjælpe med at skabe retning. Dokumentet bør indeholde:

 

  • Jeres fælles mission og vision
  • Hvordan og hvornår I vil komme i mål
  • En frist for, hvornår partnerne kan trække sig
Publiceringsdato: 03/05 2021