Verdensmålene må ikke blive verdensfjerne

DEBAT: FN’s verdensmål skal være konkrete for landets vandværker. Ellers er de ikke meget værd. Derfor er det vigtigt, at branchen overvejer alle tænkelige muligheder for at bidrage, mener direktør i Danske Vandværker Susan Münster.

Planeten er udfordret, og vi mærker alle de begyndende konsekvenser af klimaforandringerne. Derfor er det vigtigt, at vi alle på hver vores måde bidrager til den grønne omstilling.

 

Det gælder selvfølgelig også os i vandbranchen, hvor vi på det første møde i Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi har sat os det mål at være energi- og klimaneutrale i 2030.

 

Samtidig med at 2030-agendaen blev sat i gang for nogle år siden, så også FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling dagens lys.

 

Dog oplever jeg, at de 17 mål kan virke lidt fjerne for mange af os. For hvad betyder de egentlig helt konkret? Og hvad betyder de for den danske vandbranche? Hvordan kan vi gøre en forskel i det store spil?

 

Vandværkerne er vigtige for at nå målene

I slutningen af januar mødes en stor del af vandbranchen på Danske Vandværkers fagmesse i Roskilde, og denne gang sætter vi blandt andet fokus på verdensmålene, fordi vi gerne vil være med til at gøre målene konkrete sammen med vores medlemmer. Det gælder selvfølgelig mål 6 om rent vand og sanitet, men det kan også være andre mål som for eksempel ansvarligt forbrug og produktion eller anvendelse af bæredygtige energiformer.

 

Sagt på en anden måde er det vigtigt, at vandværkerne får verdensmålene helt tæt på.

 

På messen kan vandværkerne få en snak med udstillerne om, hvordan netop deres produkt kan bidrage til for eksempel energieffektivisering og den bedst mulige udnyttelse af vandressourcen.

 

Mange vandværker arbejder aktivt med at holde vandtrykket på et niveau, så forbrugeren på sin side oplever, at der kommer tilstrækkelig med vand ud af hanen, og så vandværket på sin side har et så effektivt energiforbrug som muligt. At trykket ikke er unødigt højt er sund fornuft og et eksempel på, hvordan det enkelte vandværk kan være med til at reducere det samlede energiforbrug.

 

Der er masser af andre praktiske eksempler. Det kan være at sikre det rette tryk i råvandsledningen, da energiforbruget alt andet lige stiger, jo længere råvandsledningen er. Eller at vælge den rette størrelse pumpe, da en overdimensioneret pumpe vil belaste energiregnskabet negativt.

 

Derfor har vi hos Danske Vandværker formuleret et katalog for energisparetiltag, som vores vandværker kan anvende, hvis de vil hente inspiration til energispareindsatsen og dermed også reducere CO2-udledningen.

 

Verdensmålene skal være en del af dagligdagen

Når vi i Danske Vandværker arbejder med FN’s verdensmål, er det vigtigt, at arbejdet tager udgangspunkt i vandværkernes dagligdag og udviklingsmuligheder med særligt fokus på brug af nye teknologier, innovation og investeringer i infrastruktur.

 

Vores vandværker har nogle særlige styrker og unikke muligheder for at kunne bidrage til at realisere FN’s verdensmål om rent vand og samtidig understøtte de lokalsamfund, de er en del af.

 

Partnerskaber med teknologileverandører, rådgivere, lokalsamfund, politikere og organisationer er nøglen til, at vi kan være energi- og klimaneutrale i 2030. Partnerskaber og samarbejder er i sig selv ikke af ny dato, men skal hele tiden nytænkes, for at vi sammen kan arbejde målrettet og struktureret med at skabe en bæredygtig udvikling.

 

Vandværkerne kan for eksempel ikke alene innovere sig frem til et mere energivenligt pumpesystem, men de kan tilbyde en platform og viden om implementering og drift til gavn for alle forbrugerejede vandværker, andre forsyningsgrene og samfundet i øvrigt.

 

Få ordnet din vandhane

Som direktør i vandbranchen tuner jeg naturligt ind på det for os mest centrale af FN’s 17 verdensmål, nemlig mål nummer 6 (rent vand og sanitet). Her kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor meget vi hver især rent faktisk kan gøre i vores dagligdag.

 

For én ting er, at vi i branchen arbejder aktivt med at minimere vandspild og spare på energien, en anden ting er, at vi alle kan gøre en forskel i vores hverdag. Så selv om verdensmålene til tider kan synes lidt langt væk, bygger meget på god gammeldags sund fornuft.

 

Vi er så heldige at have nem adgang til rent vand her i Danmark, men selvfølgelig koster det energi for vandværkerne at pumpe vandet op og levere det direkte til vandhanen på arbejdet eller derhjemme. Som forbruger kan man være med til at gøre en forskel ved at tænke sig om og spare på vandet.

 

Rent vand er en dyrebar ressource, og drypper din vandhane, så få det ordnet, for den kan spilde op til 11.000 liter vand om året. Det er både spild af vand, energi og penge.

 

Klimapartnerskabet har travlt

Regeringen nedsatte i 2019 et nyt klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. Partnerskabet skal komme med idéer til at nedbringe CO2-udledningen fra affalds- og vandsektoren.

 

Danske Vandværker er med i partnerskabet, som i december mødtes for at komme med de første input til, hvordan blandt andet den danske drikkevandssektor, sammen med de øvrige parter, kan bidrage til den grønne omstilling. Fokus for vandbranchen ligger blandt andet på, at der bliver plantet mere skov, at vi opnår endnu større energieffektivitet, at vi øger vores brug af data, og at vi skaber bedre rammer for innovation.

 

Vi har travlt, for klimapartnerskabet skal udarbejde et samlet katalog til regeringen, der skal ligge klar senest til marts.

 

Hos Danske Vandværker håber vi, at de mange forslag vil have så stor flyvehøjde, at de virkelig kan gøre en forskel for klimaet og Danmarks CO2-udledning, og at de samtidig vil være så konkrete, at de får lov at leve i virkeligheden. Vi forsøger at gøre vores bidrag.

 

Dette debatindlæg af direktør Susan Münster blev bragt i Altinget Forsyning, den 20-01-2020.

 

Publiceringsdato: 20/01 2020