Vidste du, at du nu kan indregne tilslutningsbidrag i regnskabet på en ny måde?

Et godt tip til vandsektorlovsselskaber: De fleste vandforsyninger er i øjeblikket i gang med at afslutte regnskabet for 2017. Når du sidder med regnskabet, giver det i år mening at have ekstra fokus på indtægterne fra tilslutningsbidragene - det vil sige det beløb, en boligenhed betaler, når den for første gang tilslutter sig vandforsyningen eller spildevandsanlægget.

I indberetningsvejledningen til de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet for nylig sendte i høring, kan I se, at der nu er flere muligheder for at indregne indtægter fra tilslutningsbidrag. Derfor giver det mening at overveje, om din vandforsyning vil ændre i regnskabspraksis, når det kommer til indtægterne fra tilslutningsbidrag.

 

Tidligere har vandsektorlovsselskaber modregnet tilslutningsbidragene i årets faktiske betalinger til investeringer, når de indberettede til VandData. Indregningen var helt uafhængig af, hvordan selskabet regnskabsmæssigt behandlede de samme indtægter.

 

Med vandsektorlov II er der også kommet ændringer i retningslinjerne for indregning af tilslutningsbidrag, når selskaberne skal indberette til VandData. De økonomiske rammer giver ikke mulighed for, at tilslutningsbidraget kan modregnes i betaling af investeringer. Tilslutningsbidrag skal i stedet indtægtsføres over driftsregnskabet.

 

Mere valgfrihed
Som noget nyt kan du vælge endnu en løsning til at indregne tilslutningsbidrag i regnskabet og indberette i VandData.

 

Enten kan du:

  • Fortsætte med at indtægtsføre tilslutningsbidraget over driftsregnskabet. Denne metode kan i nogle tilfælde gøre det vanskeligt for et vandsektorlovsselskab at overholde den økonomiske ramme, der er fastlagt for en specifik periode. Fra år til år kan tilslutningsbidragene variere, og kan i nogle år udgøre en væsentlig del af den bogførte indtægt. Samtidig opstår der en asymmetri i forholdet mellem indtægter og omkostninger, da omkostningerne ved nye tilslutninger afskrives over en længere tidsperiode end 1 år.
  • Skifte til periodisering af indtægterne fra tilslutningsbidragene. Her skal indtægterne fra tilslutningsbidragene periodiseres i forhold til de anlæg, der betales for. Det ligger ofte mellem 50 og 75 år afhængig af, om der er tale om hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag eller stikledningsbidrag. I skal dog være opmærksomme på, at I med denne metode ikke kan ændre metoden igen, når I indberetter i VandData. Bemærk også, at ændringen skal fremgå af jeres regnskabspraksis.

 

Hvis I ændrer praksis

Den ændrede praksis skal fremgå af årsregnskabet, og der må ikke være forskel på praksis i årsregnskabet og i indberetningerne i VandData.

 

Når man ændrer praksis, som nævnt ovenfor, så er det nødvendigt at regulere tidligere års tilslutningsbidrag, som blev modregnet i den faktiske betaling af investeringer.

 

Derfor anbefales det, at I opretter en indregningsplan for tilslutningsbidrag. Denne indregningsplan skal også indeholde tilslutningsbidrag fra tidligere år, så der kan ske en regulering af det beløb, der indregnes i opgørelsen af indtægter i VandData.

 

Den kommende vejledning fra Forsyningssekretariatet illustrerer reguleringen gennem et eksempel.

 

Hvis selskabet vælger at fortsætte med den hidtidige praksis og indtægtsføre samtlige tilslutningsbidrag i faktureringsåret, så skal der naturligvis ikke ske en regulering af tidligere modtagne tilslutningsbidrag, når I indberetter til VandData.

 

Vil du vide mere?

Kontakt

 

Økonomisk rådgiver

 

Neel Ploug Olsen

 

Mail: npo@danskevv.dk

 

Tlf. 56 13 02 05

Publiceringsdato: 18/01 2018