Vinding Vandværk: 18 analyser årligt – ret godt for et lille vandværk

Kommentar: Jeg bryder mig ikke om, at EWII mistænkeliggør alle små vandværker for at fremme sine egne produkter.

Af Gert Munch Sørensen, formand Vinding Vandværk a.m.b.a. ved Vejle

 

Jeg bryder mig ikke om, at EWII mistænkeliggør alle små vandværker for at fremme sine egne produkter.

 

EWII er her ude i at lege kontrolmyndighed og fortæller omverdenen, at deres vand er det bedste, fordi de analyserer deres vand oftere, og at alle små vandværker kun analyserer én gang om året eller sjældnere.

 

Nu er det jo sådan, at det er logik for alle, at der selvfølgelig stilles større krav til kontrolhyppighed for vandselskaber med 50.000 forbrugere, end for vandværker med 500 eller 1.000 forbrugere, da risikoen for at en forurening, der rammer mange forbrugere, er mange gange større ved de store vandselskaber.

 

Men jeg kan nu alligevel ikke genkende det billede, som EWII tegner:

 

Vinding Vandværk a.m.b.a. forsyner i dag ca. 270 forbrugere, vi har lige fået en ny udstykning på 155 boliger og efter de lokalplaner, vi kender, ender vi i løbet af få år på ca. 550 forbrugere. Vores vandværk er nyrenoveret i 2015 med to fuldstændig adskilte linjer fra boring til udpumpningsanlæg. Hver linje består af en boring, et filtersæt, en rentvandstank og et udpumpningsanlæg, og hver linje har kapacitet til at forsyne alle forbrugere alene, hvis den anden linje er lukket ned pga. vedligeholdelse eller fejl.

 

Ud over de lovpligtige analyser, som Vinding Vandværk skal lave, foretager vi én gang om måneden egenkontrol på begge rentvandsafgange på vandværket. Vi kontrollerer for e-coli, coliforme, kim 22 og kim 37, så vi har løbende fokus på, dét der skal til for at sikre rent drikkevand.

 

Vores vandanalysefrekvens er altså god. Vi tager p.t. seks årlige vandanalyser, som det er bestemt i analyseprogrammet. Plus de 12 årlige egenkontroller, dvs. i alt 18 analyser årligt for et lille vandværk, og ikke én analyse om året, som EWII påstår.

 

Vi fra Vinding Vandværk drikker jo selv vores vand og er naturligvis interesseret i, at det er vand af god kvalitet.

 

Vores økonomi er god, og vores vandpris er lavere end TREFOR Vands ca. 500 – 600 kr. om året for en familie. På vores konto har vi p.t. ca. 3 mio. kr., og vi skylder ca. 1,4 mio. kr. til Kommune Kredit, så vi har da lidt penge på bogen.

 

Som et lille kuriosum kan jeg fortælle, at langt de fleste gange, hvor jeg bliver ringet op af forbrugere, der mangler vand eller har beskidt vand i hanerne, kommer opkaldende fra forbrugere fra Vindinggård Ringvej-kvarteret. Og gæt engang, hvem det er, der leverer vand til dem, TREFOR Vand.

 

Så måske skulle TREFOR Vand feje for deres egen dør først.

 

Publiceringsdato: 21/02 2020