Dialogmøde om fremtiden

Den 18. august besluttede et enigt repræsentantskab at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med ideer til forbedringsmuligheder i Danske Vandværker.

Og arbejdet blev skudt i gang den 24. september, hvor det første dialogmøde fandt sted med ideindsamling og gruppearbejde på dagsordenen.

87 engagerede vandmænd og -kvinder fra vandsektorlovsselskaberne mødte op og bidrog med en masse ideer til forbedringsmuligheder.
Under kyndig ledelse fra konsulentfirmaet Pluss, blev der arbejdet i mindre grupper med at finde svar på udfordringer og konstruktive muligheder.

 

Ligeså blev der valgt to repræsentanter fra vandsektorlovsselskaberne til at sidde med i arbejdsgruppen. Ligesom der er udpeget 1 repræsentant fra et lille vandværk og 2 repræsentanter fra mellemstore vandværker. Derudover består gruppen af 3 personer fra sekretariatet.

 

Flere dialogmøder

Der vil blive arrangeret flere dialogmøder rundt om i landet, og arbejdet skal munde ud i et idekatalog, som bliver lagt frem i foråret 2019.

 

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen er sammensat med en bred repræsentation, hvad angår geografi og størrelse samt bestyrelsesmedlemmer og ansatte i vandværkerne. Med i arbejdsgruppen er:

 

  • Palle L. Nielsen, bestyrelsesmedlem
  • Thorkild Jensen, bestyrelsesmedlem
  • Ebbe Stub, bestyrelsesmedlem
  • Henrik Harregaard Jordalen, direktør Vandcenter Djurs
  • Tina Vad Chawes, chef Furesø Vandforsyning
  • Susan Münster, direktør i Danske Vandværker
  • Camilla Falk, jurist i Danske vandværker
  • Martin Gerts Andersen, politisk chef i Danske Vandværker

 

Publiceringsdato: 28/09 2018