Ledergruppe

Susan Münster

Direktør

 

Tlf.: 30 10 36 00

Mail: sm@danskevv.dk

Mette Oht Klitgaard

Faglig chef 

 

 • Vandråd
 • Ledernetværk
 • Projekter

 

 

Tlf.: 56 13 03 36

Mail: mok@danskevv.dk

Michael Hovmand

Økonomichef og rådgiver

 

 • Økonomiske rammer
 • Vandværksregnskaber
 • Vandsektorlov

 

 

Tlf.: 56 13 03 37

Mail: mih@danskevv.dk

Rådgivning

Camilla Falk

Juridisk rådgiver

 

 • Vandforsyningslov
 • Generel vandværksjura

 

 

Tlf.: 56 13 02 06

Mail: cfa@danskevv.dk

Robert Jensen

Juridisk rådgiver

 

 • Ledningsejerinteresser
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Generel vandværksjura

 

 

Tlf.: 56 13 0201

Mail: rj@danskevv.dk

Tue Kofod

Rådgiver

 

 • Grundvandsbeskyttelse
 • Data og analyse
 • Teknisk rådgivning

 

 

Tlf.: 56 13 03 38

Mail: tko@danskevv.dk

Klaus Lund

Teknisk rådgiver

 

 • Vandværksdrift
 • Beredskab
 • Drift og hygiejne

 

 

Tlf.: 56 13 02 04

Mail: kl@danskevv.dk

Mette Oht Klitgaard

Faglig chef 

 

 • Vandråd
 • Ledernetværk
 • Projekter

 

 

Tlf.: 56 13 03 36

Mail: mok@danskevv.dk

Michael Hovmand

Økonomichef og rådgiver

 

 • Økonomiske rammer
 • Vandværksregnskaber
 • Vandsektorlov

 

 

Tlf.: 56 13 03 37

Mail: mih@danskevv.dk

Arrangementer

Stine Cortzen

Kursusansvarlig

 

 • Kursusplanlægning
 • Undervisning

 

 

 

Tlf.: 56 13 03 30

Mail: stc@danskevv.dk

Connie Valbjørn

Kursuskoordinator

 

 • Kursusadministration
 • Kursusplanlægning
 • Messer

 

 

Tlf.: 56 13 02 03
Mail: cv@danskevv.dk

Politik og presse

Ida Ruge-Andersen Friis

Politisk chef

 

 • Politisk interessevaretagelse

 

 

Tlf.: 56 13 03 39
Mail: irf@danskevv.dk

Dorthe G. Rasmussen

Pressemedarbejder

 

 • Presse
 • Nyheder

 

 

Tlf.: 26 70 71 06
Mail: dr@danskevv.dk

Kommunikation

Mette Kingod

Kommunikationsmedarbejder

 

 • Magasinet Vandposten
 • Hjemmeside
 • Nyhedsbrev og SoMe

 

 

Tlf.: 56 13 02 08
Mail: mk@danskevv.dk

Christian Flyvbjerg

Kommunikationsmedarbejder

 

 • SoMe
 • Nyhedsbrev
 • Magasinet Vandposten

 

 

Tlf.: 56 13 02 07
Mail: chf@danskevv.dk

Irene Blak Villadsen

Grafiker

 • Grafisk arbejde
 • Nøgletal

 

 

Tlf.: 56 13 03 31
Mail: ibv@danskevv.dk

Trine Lindhardt

Ledelses- og projektkonsulent

 

 • Sekretær for den politiske organisation
 • Projektkonsulent
 • Kommunikation

 

 

 

 

 

Tlf.: 56 13 03 35

Mail: tl@danskevv.dk 

Økonomi og service

Alice Kølle

Bogholder

 

Tlf.: 56 13 03 34
Mail: alk@danskevv.dk

Helene Bjerre

Medlemsservicekoordinator

 

 • Medlemsservice
 • Administration

 

 

 

Tlf.: 56 13 02 02
Mail: hbj@danskevv.dk

Susanne Witten

Administrations- og it-konsulent

 

 • Direktionsopgaver
 • HR/Personaleadm.
 • Drift og udvikling af it

 

 

 

 

Tlf.: 56 13 02 09
Mail: sw@danskevv.dk