Hvem er vi

Vi er vandværkernes branche- og interesseorganisation.

Hvem er vi

Danske Vandværker er brancheorganisation for landets vandforsyninger.

 

Medlemsskaren tæller også flere hundrede virksomheder fra branchens industri og leverandører.

 

Vi tilbyder rådgivning, kurser, netværk og politisk interessevaretagelse til vores medlemmer. Vores kommunikation om branchen retter sig både mod medlemmer og forbrugere. Vi arbejder for en sikker og effektiv vandforsyning til gavn for forbrugerne.

 

 

quote
Vi har fokus på energi- og miljøvenlig drikkevandsforsyning, så vores børn og børnebørn også har adgang til rent drikkevand.
Publiceringsdato: 05/10 2020