Kommunikationsmedarbejder stærk på fagkommunikation og digitale platforme

Som kommunikationsmedarbejder hos Danske Vandværker vil du varetage en unik og spændende rolle, hvor du får mulighed for at formidle, synliggøre og styrke Danske Vandværkers kommunikation til deres medlemmer.

Danske Vandværker

Danske Vandværker er de danske drikkevandforsyningers brancheorganisation. Omkring 2.000 vandværker og forsyninger er medlemmer samt omkring 300 virksomhedsmedlemmer fra vandbranchens industri og leverandører. Danske Vandværkers aktiviteter omfatter blandt andet rådgivning, kursusvirksomhed, netværk og politisk interessevaretagelse samt information til og om branchen, herunder oplysning til medlemmer – primært vandværker – om drikkevand. Desuden arbejdes der for en sikker, effektiv og klimavenlig vandforsyning til gavn for forbrugerne.

 

Stillingen

Som kommunikationsmedarbejder hos Danske Vandværker vil du varetage en unik og spændende rolle, hvor du får mulighed for at formidle, synliggøre og styrke Danske Vandværkers kommunikation til deres medlemmer.

 

Du mestrer håndværket at skrive til fulde og sætter dig gerne ind i et fagområde, som du nødvendigvis ikke altid kender helt til bunds, men finder rigtig interessant at formidle. Du forstår vigtigheden af at målrette indhold og budskab, så det matcher Danske Vandværkers medlemmer. Du sætter en ære i at levere information af høj kvalitet og er vant til at arbejde med forskellige kommunikationsplatforme.

Fagligt vil du især have fokus på fagkommunikation, hvor du vil arbejde bredt med forskellige typer af kommunikationsopgaver så som at udfærdige ugentligt nyhedsbrev, skrive større eller mindre fagartikler, udarbejde små historier, som tilpasses de sociale medier og formidle nyt omkring messer og kursusaktiviteter.

 

Du vil tillige skulle arbejde med faglige guides og ny lovgivning inden for fx vand og miljø, som du tilpasser, så det fremstår mere kommunikativt tilgængeligt og hurtigt at forstå for alle medlemmer. Du bidrager med indhold til informationsgrafik til f.eks. vandværkerne, som de kan bruge i deres dialog med f.eks. forbrugerne. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med de faglige rådgivere og dine kolleger i afdelingen.

 

Som kommunikationsmedarbejder vil du også arbejde med projektkommunikation, hvor du supporterer på udvalgte projekter gennem projektets faser og sikrer relevant informationsflow. Din rolle vil være at sikre, at der udveksles de rigtige oplysninger med de rigtige personer og der formidles bredt ud til medlemsvandværkerne for at sikre den rette projektfremdrift og at relevante interessenter bliver hørt.

 

For at understøtte og videreudvikle Danske Vandværkers strategiske målsætning om at styrke kommunikationen via de digitale medier vil du tillige får en central rolle i at sikre den digitale platform og være den, som styrer og tager ejerskab på denne udvikling. Målet er i højere grad at kommunikere gennem digitale værktøjer med fx videoklip og via de sociale netværk gennem fx Instagram og Facebook. Mulighederne kan være mange flere og dem vil du også skulle være med til at definere.
Du bliver en del af afdelingen Politik og Kommunikation, som består af 6 engagerede og ambitiøse medarbejdere, som alle arbejder for at være en professionel brancheforening for dets medlemmer.

 

Dine primære opgaver vil være:

 • Faglig kommunikation (75% af tiden) og projektkommunikation (25% af tiden)
 • At varetage videreudvikling af SoMe; udarbejde indholdsplan, ideudvikle, poste, planlægge undervisning af SoMe ambassadører og hjælpe disse i gang, udvikle plan for krisehåndtering
 • At stå for nyhedsbrev herunder redigere, udvikle og koordinere, sende m.m.
 • At være medansvarlig for redigering af Vandposten; skrive artikler, ideudvikle de enkelte numre, artikelserier, redigere og videreudvikle Vandposten løbende
 • At drive hjemmesiden; lægge indhold på efter behov
 • At være ansvarlig for udvikling og produktion af korte videoer
 • At bidrage i foreningsstrategiske opgaver, aktuelt bistå til implementeringen af foreningens nye kommunikationsstrategi
 • At projektlede eller projektsupportere på forskellige kommunikationsopgaver

 

Dine kvalifikationer:

 • Du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for journalistik eller kommunikation fx en teknisk uddannelse med journalistisk overbygning (fagjournalist) eller er fx cand.comm. med teknisk erfaring
 • Du har minimum 2 års erfaring med praktiske kommunikationsopgaver, også gerne opnået gennem studierelevante jobs
 • Du har teknisk og digital forståelse og erfaring med digitale og sociale medier så som SoMe, video etc.
 • Du har kendskab til online publikationer
 • Du er serviceminded, kundeorienteret og trives med en afvekslende hverdag
 • Du er udadvendt og begår dig godt med alle i en organisation
 • Du kan se muligheder, er selvkørende, robust og trives både med at arbejde selvstændigt og projektorienteret
 • Du har analytisk sans og strategisk forståelse for kommunikation
 • Du leverer tydelige og klare budskaber i høj kvalitet og overholder aftalte deadlines
 • Du har gerne projektsupport- eller projektledererfaring dog uden, at det er et krav
 • Du har kørekort, dog ikke et endegyldigt krav

 

Vilkår

Dit arbejdssted bliver i vores domicil i Solrød. Der er mulighed for to faste hjemmearbejdsdage (tirsdag og fredag). Vi er en røgfri arbejdsplads. Der tilbydes en fuldtidsstilling med løn efter aftale. Vi har brug for din ekspertise og vil gerne ansætte dig 1. januar 2021.

 

Ansøgning

Vi benytter Capax Recruitment til at bistå Danske Vandværker i hele rekrutteringsprocessen. Har du brug for at høre mere, inden du søger stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringsspecialist Marianne K. Petersen på telefon 51 68 98 58.

 

Vi holder samtaler løbende så send din ansøgning og dit CV via linket hurtigst muligt. Vi skal modtage din ansøgning senest søndag den 6. december 2020.

 

Publiceringsdato: 02/11 2020