Bestyrelse i Region Midt

Niels Chr. Ravn
Landsbestyrelsesmedlem
Formand i Region Midt, Formand for kursusudvalg
Ribesvej 4
7470 Karup
Tlf.:
20 73 48 85
Villy Dahl Andersen
Landsbestyrelsesmedlem
Næstformand i Region Midt
Åvænget 37 B
7480 Vildbjerg
Tlf.:
40 38 63 41
Willy Tang
Bestyrelsesmedlem i Region Midt
Frøkærparken 102
8320 Mårslet
Tlf.:
23 49 97 99
Jens Ole Skovgaard Jensen
Kasserer i Region Midt
Vejlebakken 17, Låstrup
8832 Skals
Tlf.:
61 27 29 10