Landsbestyrelsen

Ole Wiil

Landsformand  

 

Mail: ow@danskevv.dk

Tlf.: 21 75 72 44  

 

Granvej 16

6840 Oksbøl        

 

 

 

Region Syd

Formand (valgt 2002)  

 

Vandværk

Oksbøl Vandværk (valgt 1998) Formand

 Landsbestyrelse

Landsformand (valgt 2018)

Medlem af landsbestyrelsen siden 2005.  

 

Profession

Major

Søren Hvilshøj

Næstformand

 

Mail: sh@danskevv.dk

Tlf.: 30 60 03 09  

 

Ålekæret 29

3450 Allerød        

 

 

 

 

Region Øst

Formand (valgt 2007)  

 

Vandværk

Lynge Overdrev Vandværk (valgt 2003) Bestyrelsesmedlem

Landsbestyrelse

Næstformand (valgt 2011)

Medlem af landsbestyrelsen siden 2008.  

 

Profession

Global divisionsdirektør, Rambøll  

 

Andre tillidshverv

Medlem af Fællesvandråd for Allerød, Furesø, Rudersdal og Hørsholm kommuner for Lynge Overdrev Vandværk

 

Bestyrelsesmedlem DI-VAND for Rambøll

 

Bestyrelsesformand Protectors Holding A/S

 

Bestyrelsesformand Protectors A/S

 

Bestyrelsesformand Aalborg Industri Coating A/S

 

Bestyrelsesformand Imprex Brandsikring A/S

 

Bestyrelsesformand Ejendomsselskabet Dalager 4&6 A/S

 

Bestyrelsesformand Polyurea Coating AS

 

Bestyrelsesformand Dansk Industri Coating Aps Akademimedlem i Akademiet for Tekniske Videnskaber, ATV.

 

Deltager i ”ATV Teknologi for Bæredygtighed” Demokratisk Erhvervsnetværk, DEN.

 

Deltager i DEN’s ledernetværk for Danske Vandværker  

 

Mere

Hustru og to børn.

 

Civilingeniør, PhD (vand & miljø).

 

Lederuddannet EBA.

 

Registreret miljørevisor.

 

Rådgiver siden 1997 (DK/+50 lande) vedr. vand og miljø.

 

Ledelsesansvar for +100 i Norden og USA i Rambølls division ”Vandressourcer”.

Bent Lollesgaard

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: bl@danskevv.dk

Tlf.: 51 79 58 98

 

Birkevej 91

5672 Broby

 

 

 

 

Region Fyn

Formand (valgt 2017)

 

Vandværk

Brobyværk Andelsvandværk (valgt 2009)

Formand/driftsansvarlig

Landsbestyrelse

Bestyrelsesmedlem (valgt 2017)  

 

Profession

Tavle konstruktør

Jan Larsen

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: jal@danskevv.dk

Tlf.: 51 38 42 99

 

Røjlemosevej 34, Strib

5500 Middelfart

 

 

 

 

Region Fyn

Næstformand og kursusansvarlig (valgt 2015)

 

Vandværk

Strib Vandværk (valgt 2014)

Næstformand/drift/administration

 

Landsbestyrelse

Bestyrelsesmedlem (valgt 2021)

 

Profession

Pensioneret officer fra Beredskabsstyrelsen

 

Andre tillidshverv

Formand for vandrådet i Middelfart kommune
Bestyrelsesmedlem i Strib Grundejer og Antenneforening
Bestyrelsesmedlem i SuperBrugsen i Strib.
Formand for Sennels Vindmøllelaug II

Peter Storgaard

Medlem af landsbestyrelsen  

 

Mail: ps@danskevv.dk

Tlf.: 40 25 11 81  

 

Jens Thuesens Vej 44

7000 Fredericia        

 

 

 

Region Syd

Næstformand (valgt 2001)  

 

Vandværk

Taulov Vandværk (valgt 1989) Formand

Landsbestyrelse

Bestyrelsesmedlem (valgt 2001)  

 

Profession

Tømrer

Jens Ejnar Kristensen

Medlem af landsbestyrelsen  

 

Mail: jek@danskevv.dk

Tlf.: 23 40 94 90  

 

Biskop Svanes Vej 16

3460 Birkerød          

 

 

 

Region Øst

Næstformand (valgt 2020)  

 

Vandværk

Birkerød Vandforsyning (fra 2014) Driftschef

 

Landsbestyrelse

Bestyrelsesmedlem (valgt 2020)  

 

Profession

Driftschef, Birkerød Vandforsyning  

 

Mere Gift og har to børn, født 1963.

 

Uddannet Udvidet Maskinmester 1986

 

Arbejdet inden for vandforsyning siden 1989

Niels Chr. Ravn

Medlem af landsbestyrelsen  

 

Mail: ncr@danskevv.dk

Tlf.: 20 73 48 85  

 

Ribesvej 4

7470 Karup          

 

 

 

 

 

Region Midt

Formand og kursusudvalgsformand (valgt 2011)  

 

Vandværk

Karup Vandværk (valgt 1981) Formand

Landsbestyrelse

Bestyrelsesmedlem (valgt 2011)  

 

Profession

Pensioneret major i Flyvevåbnet  

 

Andre tillidshverv

Formand for Kursusudvalget  

 

Mere

41 års tjeneste i Flyvevåbnet med funktion som sagsbehandler indenfor kemisk og nuklear forsvar samt luftværn.

 

Eskadrillechef for uddannelseseskadrille og ingeniøreskadrille.

 

Chef for Ledelsessekretariat, Adjudant og Pressechef.

Willy Tang

Medlem af landsbestyrelsen  

 

Mail: wt@danskevv.dk

Tlf.: 23 49 97 99  

 

Frøkærparken 102

8320 Mårslet          

 

 

 

 

Region Midt

Næstformand (valgt 1995)  

 

Vandværk

Mårslet Vandværk (valgt 1980)

Formand

Landsbestyrelse

Bestyrelsesmedlem (valgt 2019)  

 

Profession

Elektriker

Jan Andersen

Medlem af landsbestyrelsen  

 

Mail: jan@danskevv.dk

Tlf.: 61 37 29 80  

 

Hedegårdevej 23 

Øster Hurup

9560 Hadsund        

 

 

Region Nord

Formand (valgt 2020)  

 

Vandværk Øster Hurup Vandværk (valgt 2010) Formand

Landsbestyrelse

Bestyrelsesmedlem (valgt 2020)  

 

Profession

Konsulent  

 

Andre tillidshverv

Byrådsmedlem, Formand Sundhed & Omsorg.  

 

Mere

Demokratisk forening og menneske med dialogen som ønskeværktøj. Som vandfolk arbejder vi sammen for de forbrugerejede vandværker.

Palle L. Nielsen

Medlem af landsbestyrelsen  

 

Mail: pln@danskevv.dk

Tlf.: 22 96 19 70  

 

Havremarken 14

9690 Fjerritslev          

 

 

 

 

Region Nord

Næstformand og sekretær (valgt 2012)  

 

Vandværk Fjerritslev Vand (valgt 2006) Sekretær/kasserer

Landsbestyrelse

Bestyrelsesmedlem (valgt 2020)  

 

Profession

Selvstændig erhvervsdrivende  

 

Andre tillidshverv

Beskikket censor, doms- og nævnsmand, valgtilforordnet  

 

Mere Engageret ildsjæl, stærk på netværk, ledelse, økonomi og strategi. Har haft med vandværk at gøre siden 1981.