Landsbestyrelsen

Ole Wiil

Landsformand  

 

Mail: ow@danskevv.dk

Tlf.: 21 75 72 44  

 

Granvej 16

6840 Oksbøl        

 

 

 

Region Syd

Formand (valgt 2002)  

 

Vandværk

Oksbøl Vandværk (valgt 1998) Formand

Landsbestyrelse

Landsformand (valgt 2018)

Medlem af landsbestyrelsen siden 2005.  

 

Profession

Major

Jens Ejnar Kristensen

Næstformand  

 

Mail: jek@danskevv.dk

Tlf.: 23 40 94 90  

 

Biskop Svanes Vej 16

3460 Birkerød          

 

 

 

Region Øst

Formand (valgt 2020)  

 

Vandværk

Birkerød Vandforsyning (fra 2014) Driftschef

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2020)

 

Profession

Driftschef, Birkerød Vandforsyning  

 

Mere Gift og har to børn, født 1963.

 

Uddannet Udvidet Maskinmester 1986

 

Arbejdet inden for vandforsyning siden 1989

Bent Lollesgaard

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: bl@danskevv.dk

Tlf.: 51 79 58 98

 

Birkevej 91

5672 Broby

 

 

 

 

Region Fyn

Formand (valgt 2017)

 

Vandværk

Brobyværk Andelsvandværk (valgt 2009)

Formand/driftsansvarlig

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2017)  

 

Profession

Tavle konstruktør

Jan Larsen

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: jal@danskevv.dk

Tlf.: 51 38 42 99

 

Røjlemosevej 34, Strib

5500 Middelfart

 

 

 

 

Region Fyn

Næstfmd. og kursusansvarlig (valgt 2015)

 

Vandværk

Strib Vandværk (valgt 2014)

Næstfmd./drift/adm.

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2021)

 

Profession

Pensioneret officer fra Beredskabsstyrelsen

 

Andre tillidshverv

Formand for vandrådet i Middelfart kommune
Bestyrelsesmedlem i Strib Grundejer og Antenneforening
Bestyrelsesmedlem i SuperBrugsen i Strib.
Formand for Sennels Vindmøllelaug II

Thorkild Jensen

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: tj@danskevv.dk

Tlf.: 40 26 86 22

 

Nagbølvej 40
6640 Lunderskov

 

 

 

 

Region Syd

Næstformand og kursus-udvalgsformand (valgt 2016)

 

Vandværk

Lunderskov Vandværk (valgt 2006), Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2021)

 

Profession

Ansat ved LM Wind Power A/S
Mould Lead Specialist

 

Andre tillidshverv

Formand for Kolding Vandråd

 

Mere

Jeg er forenings-interesseret og trives med at være med til at udvikle og forbedre foreningsarbejde på alle niveauer.
Vandværker har inden for de sidste år været presset til at udvikle sig pga. de regler, som kommer fra politisk side.
Jeg tror ikke på, at det ændrer sig de næste mange år. Derfor er det vigtigt, at vandværkerne står sammen ” store som små”.
Den udvikling vil jeg godt være med til at præge, så vi kan bevare de forbrugerejede vandværker.

Neel Ploug Olsen

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: nol@danskevv.dk

Tlf.: 40 33 33 15

 

Slettevej 1D
4160 Herlufmagle

 

 

 

 

Region Øst

Næstformand og kasserer (valgt 2019)

 

Vandværk

Gelsted Vandværk (valgt 2018) Formand

Landsbestyrelse
Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2022)

 

Profession

Specialkonsulent i Forsyningstilsynet

 

Andre tillidshverv

Formand for AB Slettehøjen

Kasserer i For Børnenes Skyld

Tillidsrepræsentant i Forsyningstilsynet

 

Mere

Aktiv i vandbranchen siden 2010. Arbejdet på vandværk under Vandsektorloven. Arbejdet hos Danske Vandværker i sekretariatet. Bestyrelsesmedlem pt. i det lokale vandværk.
Kvinde, født i 1965, gift, 5 sammenbragte børn, 9 børnebørn pr. september 2020.

Niels Chr. Ravn

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: ncr@danskevv.dk

Tlf.: 20 73 48 85

 

Ribesvej 4
7470 Karup

 

 

 

 

Region Midt

Formand (valgt 2011)

 

Vandværk

Karup Vandværk (valgt 1981)

Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2011)  

 

Profession

Pensioneret major i Flyvevåbnet  

 

Andre tillidshverv

Formand for Kursusudvalget  

 

Mere

41 års tjeneste i Flyvevåbnet med funktion som sagsbehandler indenfor kemisk og nuklear forsvar samt luftværn.

 

Eskadrillechef for uddannelseseskadrille og ingeniøreskadrille.

 

Chef for Ledelsessekretariat, Adjudant og Pressechef.

Willy Tang

Medlem af landsbestyrelsen  

 

Mail: wt@danskevv.dk

Tlf.: 23 49 97 99  

 

Frøkærparken 102

8320 Mårslet          

 

 

 

 

Region Midt

Næstformand (valgt 1995)  

 

Vandværk

Mårslet Vandværk (valgt 1980)

Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2019)  

 

Profession

Elektriker

Jan Andersen

Medlem af landsbestyrelsen  

 

Mail: jan@danskevv.dk

Tlf.: 61 37 29 80  

 

Hedegårdevej 23 

Øster Hurup

9560 Hadsund        

 

 

Region Nord

Formand (valgt 2020)  

 

Vandværk Øster Hurup Vandværk (valgt 2010) Formand

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2020)  

 

Profession

Konsulent  

 

Andre tillidshverv

Byrådsmedlem, Formand Sundhed & Omsorg.  

 

Mere

Demokratisk forening og menneske med dialogen som ønskeværktøj. Som vandfolk arbejder vi sammen for de forbrugerejede vandværker.

Palle L. Nielsen

Medlem af landsbestyrelsen  

 

Mail: pln@danskevv.dk

Tlf.: 22 96 19 70  

 

Havremarken 14

9690 Fjerritslev          

 

 

 

 

Region Nord

Næstformand og sekretær (valgt 2012)  

 

Vandværk Fjerritslev Vand (valgt 2006) Sekretær/kasserer

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2020)  

 

Profession

Selvstændig erhvervsdrivende  

 

Andre tillidshverv

Beskikket censor, doms- og nævnsmand, valgtilforordnet  

 

Mere Engageret ildsjæl, stærk på netværk, ledelse, økonomi og strategi. Har haft med vandværk at gøre siden 1981.