Møde 1. december 2019

Landsbestyrelsen holdt årets sidste møde 1. december 2019, hvor flere spændende emner var på dagsordenen.

Valg af næstformand

I ulige år skal landsbestyrelsen vælge en næstformand. Siddende næstformand, Søren Hvilshøj fra Region Øst, genopstillede til posten og blev uden modkandidater genvalgt som næstformand.

 

Strategiske mål 2020

De strategiske mål for 2020, som udgør rammerne for sekretariatets arbejde det næste år, blev vedtaget af landsbestyrelsen. De strategiske mål kan ses på danskevv.dk > Om os

 

Ny strategi for Danske Vandværker

Arbejdet med at udarbejde en ny strategi for foreningen er startet op. Der er nedsat en projektgruppe, som har evalueret på foreningens nuværende strategi samt påbegyndt en proces med at identificere, hvilke af FN’s verdensmål Danske Vandværker potentielt kan arbejde med. Landsbestyrelsen inddrages i strategiarbejdet med en workshop i forbindelse med deres næste møde 8. februar 2020.

 

Det er vigtigt for landsbestyrelsen, at medlemmerne bliver inddraget i
arbejdet med en ny strategi. Derfor er der fastsat datoer for dialogmøder i alle fem regioner, hvor medlemmerne  har mulighed for at byde ind med deres input til, i hvilken retning Danske Vandværker skal bevæge sig de næste år.

 

Se datoer for dialogmøder på side 63 i Vandposten i januar og tilmeld dig via danskevv.dk > Arrangementer

 

Teknisk Forum indsatsområder 2020

Bestyrelsen har formuleret forskellige faglige og tekniske emner, som Teknisk Forum skal arbejde med i det kommende år.

  • Vandkvalitet efter private blødgøringsanlæg
  • Videregående vandbehandling ift. pesticider både bakteriologisk, kemisk m.m.
  • Energibesparelser
  • Det topmoderne lille vandværk, hvordan ser det teknisk ud?
  • Boringer
  • Vandværksbygninger – vejledning om gennemgang af vandværkets ejendom inkl. udearealer
  • Evt. portal om gravetilladelse
  • Evt. Merkur – database til vandbehandlingsdata, drive vandværk på basis af data.

 

Ingeniører Uden Grænser

Landsbestyrelsen besluttede, at Danske Vandværker bliver virksomhedsmedlem i Ingeniører Uden Grænser (IUG). Dermed er der mulighed for gensidigt at inspirere og erfaringsudveksle om forbrugereje og vandværksdrift.

 

IUG kan inviteres til at holde indlæg på møder, og foreningen kan stille sig til rådighed, når der kommer udenlandske delegationer, som gerne vil vide mere om forbrugereje. Yderligere vil der kunne formidles kontakt mellem vandværksfolk og IUG om faglig bistand til projekter i udlandet.

 

Gennem et medlemskab i IUG tager foreningen et socialt ansvar og er med til at udbrede kendskabet til forbrugerejerskabsformen.

 

Landsbestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har godkendt årshjulet for sit arbejde i det kommende år.

Publiceringsdato: 04/02 2020