Møde 8. november 2020

Foreningens repræsentantskab afholdt det årlige ordinære møde den 8. november 2020, som på grund af Covid-19 blev afholdt digitalt.

Godkendt revideret regnskab

Da repræsentantskabsmødet i juni blev aflyst, var regnskabet endnu ikke formelt godkendt af repræsentantskabet. Der var ingen indsigelser, og regnskabet blev dermed betragtet som fremlagt og godkendt.

 

Find det godkendte regnskab

 

Budget og kontingent 2021

Selvom situationen med Covid-19 har trukket negative økonomiske spor efter sig med to aflyste messer og mange aflyste kurser og møder og dermed mindre indtægt i 2020, har den politiske ledelse i samlet flok udarbejdet et økonomisk grundlag for 2021, hvor alle poster er justeret ud fra mottoet: ”Én for alle og alle for én”. Der var opbakning til både budget 2021 og næste års kontingent fra hele repræsentantskabet.

 

Konkret er der besluttet en række nedjusteringer i tilskud til regionerne samt honorar til landsbestyrelse og udvalg i 2021, for at minimere underskud som følge af aflyste messer og kurser. Ligeledes er indarbejdet en række besparelser i sekretariatet.

 

Find det godkendte budget 2021

 

Ny strategi 2021-2025 og strategiske mål 2021

Repræsentantskabet godkendte den nye strategi for foreningen ”Fællesskab om drikkevandet” og de strategiske mål for 2021, som udgør rammerne for sekretariatets arbejde det næste år.

Publiceringsdato: 07/04 2021