Region Nord

Jan Andersen

Foreningens landsformand

 

Mail: jan@danskevv.dk

Tlf.: 61 37 29 80

 

Hedegårdevej 23, Øster Hurup

9560 Hadsund

 

 

 

Region Nord

Formand (valgt 2020)

 

Vandværk

Øster Hurup Vandværk (valgt 2010)

Formand

Landsbestyrelse

Landsformand (Valg 2022)

 

Profession

Konsulent

 

Andre tillidshverv

Byrådsmedlem, Formand Sundhed & Omsorg.

 

Mere

Demokratisk forening og menneske med dialogen som ønskeværktøj. Som vandfolk arbejder vi sammen for de forbrugerejede vandværker.

Palle L. Nielsen

Medlem af landsbestyrelsen

 

Mail: pln@danskevv.dk

Tlf.: 22 96 19 70

 

Havremarken 14,

9690 Fjerritslev

 

 

 

 

Region Nord

Næstformand og sekretær (valgt 2012)

 

Vandværk

Fjerritslev Vand (valgt 2006)

Sekretær/kasserer

Landsbestyrelse

Medlem af landsbestyrelsen (valgt 2020)

 

Profession

Selvstændig erhvervsdrivende

 

Andre tillidshverv

Beskikket censor, doms- og nævnsmand, valgtilforordnet

 

Mere

Engageret ildsjæl, stærk på netværk, ledelse, økonomi og strategi.

Har haft med vandværk at gøre siden 1981.

Erik Jensen

 

Mail: erj@danskevv.dk 

Tlf.: 40 28 13 00

 

Hellebækvej 30
9270 Klarup

 

 

 

 

Region Nord

Vandrådsansvarlig (valgt 2022)

 

Vandværk

Klarup Vandværk

Kasserer

Jan Olesen

 

Mail: jol@danskevv.dk

Tlf.: 40 38 09 44

 

Hadsundvej 343
9260 Gistrup

 

 

 

 

Region Nord

Kasserer og vandråds-ansvarlig (valgt 2020)

 

Vandværk

Gistrup Vandværk (valgt 2007)

Forretningsfører/driftsansv.

Profession

Bogholder / Forretningsfører i idrætsklubben LKB Gistrup

 

Andre tillidshverv

Formand Gistrup antenneforening, bestyrelsesmedlem Gistrup samråd,
bestyrelsesmedlem LKBs venner

 

Mere

Bosiddende i Gistrup (forstad til Aalborg). Har en teenagesøn.
Har tidligere været selvstændig købmand igennem 20 år, har sidenhen taget en HDR-økonomiuddannelse på Aalborg Universitet.
Brænder for vandværksdrift og foreningsarbejde generelt.

Kjeld Andersen

 

Mail: ka@danskevv.dk

Tlf.: 40 48 10 87

 

Sankelmarksvej 9

9700 Brønderslev

 

 

 

 

Region Nord

Kursusansvarlig (valgt  2018)

 

Vandværk

Øster Brønderslev Vandværk (valgt 1996)

Kasserer

Profession

Handelsuddannelse

 

Mere

Bor i Øster Brønderslev med min kone, har 2 voksne børn og er gået på pension i 2020.
Har tidligere efter handelsuddannelse været kørende sælger, inden jeg de sidste år var ansat købmand.
Havde 25-års jubilæum i vandværket i 2021.